HR consulting grootste slachtoffer binnen branche

26 januari 2010 Consultancy.nl

Uit een nieuw onderzoek van onderzoekbureau Source for Consulting blijkt dat het HR advies segment het grootste slachtoffer is van de recessie binnen de management consultancy branche. In de recessie van 2002 - 2003 hadden de strategie- en IT-consultancy adviesbureaus het meest te lijden. Nu wordt de people-gerelateerde advisering het hardste geraakt.

Het rapport is gebaseerd op de antwoorden van 20 grote kopers van HR adviesdiensten die in Q4 van 2009 werden onderzocht. Hieruit blijkt dat bij ongeveer de helft van de ondervraagde organisaties de uitgaven aan HR advisering met meer dan 20% zijn gedaald en bij een derde van de ondervraagden met ongeveer 10%. Slechts 16% van de organisaties zeiden dat hun uitgaven aan HR advisering hetzelfde waren gebleven. Het onderzoek vond bovendien dat er een substantiële verschuiving is geweest in het type HR diensten dat wordt gekocht. Weg van de traditionele diensten (b.v. organisational design, change management) naar diensten die een meer meetbare ROI bieden.

Het onderzoek verdeelt HR adviesdiensten in drie groepen:

  • Specifieke recessiediensten, zoals outplacement en HR outsourcing, die gedurende de recessie zijn gegroeid maar beperkte toekomstperspectieven hebben na de recessie.

  • Past their peak diensten, zoals organisational design, change management and capability assessment, die de grondslagen van veel HR advisering vormen maar voor welke de vraag naar verwachting zal dalen in de komende jaren.

  • Potentie voor groei diensten, die focussen op performance management en employee productivity, omdat organisaties meer uit hun werknemers en adviseurs willen halen.

Volgens het commentaar van HR directeurs zal economisch herstel deze trends waarschijnlijk niet omkeren. In de toekomst van HR advisering zullen traditionele bedrijven samenwerken, zelfs fuseren, met kleinere en meer innovatieve specialisten om te kunnen overleven. “De fusie van Towers Perrin en Watson Wyatt die begin 2010 werd voltooid, de recente acquisitie door PricewaterhouseCoopers (PwC) van CPM adviesbureau Paragon en de overname van ReportSource door Deloitte Consulting is het bewijs van deze evoluerende trend”, gelooft Fiona Czerniawska, Managing Director van Source for Consulting en auteur van het rapport.

Nieuws

Meer nieuws over