Gemeente ontevreden met strategisch rapport Ordina

05 januari 2011 Consultancy.nl / BNDeStem

De meerderheid van politiek Drimmelen is ontevreden over een strategisch rapport van adviesbureau Ordina. Het rapport is op donderdag 23 december door de Burgemeester en Wethouders (B en W) voorgelegd aan de gemeenteraad.

De afgelopen maanden heeft Ordina gewerkt aan een toekomstvisie voor de komende tien jaar voor de gemeente Drimmelen. Het adviesbureau heeft o.a. bijeenkomsten gehouden voor bestuurders, raadsleden en het maatschappelijk middenveld. Ook is er een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente. Alle uitkomsten zijn verwerkt in het rapport wat had moeten dienen als toekomstvisie.

Kritiek op het Ordina rapport

Uit een bericht in BNDeStem (regio Oosterhout) blijkt dat veel partijen kritiek hebben geuit op het rapport van Ordina. Zo vinden ze de bevindingen wel “richtinggevend, maar het biedt niet de gewenste kaders voor de Kerntakendiscussie (KTD) die komend voorjaar op het programma staat”. Ook vinden ze de uitkomsten te vaag en missen prioritering. Zo loopt beleid, uitvoering en visie door elkaar heen, wat verwarring geeft.

Een overzicht van reacties in BNDeStem:

  • CDA: "Wij vinden het een slecht stuk, omdat het niet aan de opdracht voldoet. "De visie waar we als gemeente de komende tien jaar naartoe willen, staat er niet in. Dus is het stuk wat ons betreft ook niet bruikbaar voor de KTD. Dat is erg jammer."
  • GroenLinks: "Wij missen bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid, wat in onze ogen toch een belangrijke pijler moet zijn. Het rapport vormt een soort basisdocument, maar niet de concrete visie waar we op hoopten."

Niet alle partijen waren alleen negatief: een aantal partijen steunde de uitgangspunten van het rapport in grote lijnen wel, maar waren teleurgesteld in het onderlinge debat.

  • Groen Drimmelen (VP/D66): "Veel partijen leunen op het college, terwijl het toch de taak van de raad is om de uitgangspunten voor een toekomstvisie te bepalen. Wij moeten richting geven en daar biedt dit rapport wel een goede onderlegger voor."
  • VVD: "Ook de VVD ziet wel positieve punten in het rapport, maar mist ook nog een heleboel zaken. Dit is geen visiedocument, maar het is wel al erg beperkend. Wij willen per pijler (economie, openbare orde en sociaal domein, SdB.) nog zaken toevoegen, zodat bij de KTD niet gezegd kan worden 'dat staat niet op het prioriteitenlijstje, dus dat doen we niet'."

Een partij positief

Alleen de Combinatie Algemeen Belang (CAB) was positief. Arthur Smits: "De titel van het document dekt weliswaar de lading niet, want het is geen visie, maar dit biedt ons wel een houvast voor de discussie die gaat komen.

Bekijk de rubriek rapporten voor een overzicht van alle rapporten van adviesbureaus.

Nieuws

Meer nieuws over