E&Y: Herstel verwacht in olie- en gassector

08 maart 2010 Ernst & Young

Toeleveranciers in de olie- en gassector zien eerder dan verwacht de eerste tekenen van herstel binnen de olie- en gasmarkt. Omzetgroei binnen de olie- en gasmarkt werd pas verwacht in 2011, het herstel blijkt echter nu al zichtbaar.

Ruim een derde van de toeleveranciers in de olie- en gassector verwacht dit jaar al tot 20% meer omzet te maken in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Ernst & Young over de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector onder Nederlandse toeleveranciers in de sector.

Jeff Sluijter, partner bij het adviesbureau; ‘Door een orderportefeuille met langere termijn projecten zijn veel bedrijven het afgelopen jaar redelijk door de crisis gekomen. Het afgelopen jaar is door bedrijven gebruikt om na een periode van stormachtige groei hun organisatie te stroomlijnen en kostenbesparingen door te voeren. Uitdagingen zijn er momenteel echter nog volop voor de toeleveranciers. Beschikbaarheid van kapitaal en het uitstellen van projecten zijn de belangrijkste bedreigingen. Uit ons onderzoek komen ook de belangrijkste speerpunten van bedrijven naar voren om de toekomst veilig te stellen. Een meerderheid van de bedrijven richt zich op nieuwe markten.’

Meer dan de helft van de ondervraagden investeert in nieuwe markten waar zij op zoek gaan naar nieuwe klanten. Naast het investeren in nieuwe markten richten de toeleveranciers zich ook op het doorvoeren van kostenbesparingen gevolgd door het aangaan van allianties en een efficiënter procurementbeleid. Sluijter: ‘De verwachting is dat de vraag naar energie zal blijven toenemen en door het uitstellen van investeringen kan een inhaalslag nodig zijn. De belangrijkste pijler voor het herstel in deze markt blijft echter wel een voldoende hoge olieprijs.’

Volop kansen voor de lange termijn 

Voor de lange termijn zien de respondenten voor de industrie volop kansen: in het Midden Oosten en West-Afrika en op de langere termijn in China en de Arctische regio. Ook in de thuismarkt zijn er nog voldoende interessante ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van kleine velden, de Nederlandse ambitie als Europese gasrotonde, LNG (Liquefied Natural Gas) opslag, investeringen in CO2-afvang en opslag (CCS) en de aanleg van windparken. Sluijter: ‘Om herhaling van zaken in de toekomst te voorkomen is het van belang om goed naar risicomanagement te kijken zodat tijdig kan worden ingesprongen op actuele marktontwikkelingen. Daarnaast is het voor de bedrijven van belang om voldoende in Research & Development te blijven investeren. Door toegenomen concurrentie van lage lonen landen zullen de Nederlandse bedrijven het vooral moeten hebben van hun expertise en het leveren van toegevoegde waarde.’

Booz & Company: opbrengsten voor staat zullen dalen

Ondanks het feit dat de sector geleidelijk herstelt, dreigt De Nederlandse Staat niet langer volledig mee te kunnen profiteren van een stijgende markt. Door een wereldwijd overschot aan aardgas staat de koppeling van de gas- en olieprijs onder druk. In een onderzoek van strategie adviesbureau Booz & Company waarschuwen de consultants dat Nederland rekening moet houden met minder productie, verkoop en opbrengst van aardgas. Onder de huidige marktomstandigheden zou de Staat bij een volledige "ontkoppeling" €2 miljard mislopen ongeveer een vijfde van de jaarlijkse aardgasbaten). Het Nederlandse gas heeft de Staat tot dusver bijna €200 miljard opgeleverd.

Nieuws

Meer nieuws over