Ecorys: Duurzame energie kost Europa 25 miljard

21 december 2011 Consultancy.nl

Hoe meer (duurzame) variabele energie consumenten gebruiken, hoe hoger de economische kosten zullen zijn om de stabiliteit van het Europese energiesysteem te garanderen. Wanneer het aandeel van variabele energie tot 50% of meer van de duurzame energievoorziening stijgt, zullen de kosten exponentieel stijgen. Totale kosten zullen tussen €25 miljard en zelfs €100 miljard bedragen. Dat blijkt uit het onderzoek Variabele Energie in het Europese Energiesysteem van Ecorys in opdracht van de Europese Commissie. Het adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de kosten voor het inpassen van variabele energie – zoals wind- en zonenergie – in het Europese energiesysteem.

Roadmap 2050
Het onderzoek maakt deel uit van de voorbereidingen richting de EU Energy Roadmap 2050. Vorig jaar heeft McKinsey & Company ook in kader van het programma een marktanalyse uitgevoerd van de Europese energiemarkt. Zie ook het rapport Roadmap 2050 - Analysis of the EU Energy Market

Europa’s doelen met betrekking tot onze toekomstige energievoorziening zijn vastgelegd in de ‘EU Energy Roadmap 2050’. Bovenop de doelen, zoals vastgelegd in het Energie en Klimaat pakket voor 2020, verkent de nieuwe Roadmap scenario’s voor 2050, waarbinnen een belangrijke rol is weggelegd voor variabele (duurzame) energiebronnen zoals wind- en zonenergie. Het aandeel van deze variabele energiebronnen zou zelfs kunnen oplopen tot 80% in 2050. Echter, de van nature wisselende opbrengst en opwekkingscapaciteit van deze energiebronnen vereisen dat het energiesysteem voldoende flexibel is en dat het kan worden ondervangen met genoeg opslagcapaciteit.

Investering van meer dan €25 miljard
Ecorys heeft voor de EC de kosten voor de integratie van variabele (duurzame) energie in het Europese energiesysteem onderzocht. Schattingen over Europese productie en consumptie uit verschillende scenario’s (o.m. PRIMES, ECF, Eurelectric en IRENE-40) zijn vergeleken met bestaande kostenramingen voor toekomstige ontwikkelingen van het energiesysteem, zoals de opslag van elektriciteit. Het onderzoek concludeert dat de integratie van variabele energieproductie in Europa gepaard zullen gaan met aanzienlijke stijging van de economische kosten. Hoe hoger het aandeel (duurzame) variabele energie in de duurzame energiemix, des te hoger de economische kosten zullen zijn om de stabiliteit van het Europese energiesysteem te garanderen. Indien het aandeel van variabele energie stijgt tot 50% of meer, zullen de kosten voor het energiesysteem exponentieel stijgen. Wanneer bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een aandeel 40% variabele (duurzame) energie, dan is een jaarlijkse investering vereist van minimaal €25 miljard. Voor een aandeel van 60% variabele (duurzame) energie stijgen de kosten tot zeker €100 miljard per jaar.

Het jaar 2050 ligt nog ver in de toekomst en nieuwe (energie) technologieën zouden van grote invloed kunnen zijn op de geschetste scenario’s. Toch toont het onderzoek duidelijk aan dat de economische kosten die gemaakt zullen moeten worden voor de integratie van variabele energie in het Europese energiesysteem, niet kunnen worden genegeerd. Als het energiesysteem niet wordt wordt versterkt, zullen de Europese doelstellingen rond duurzame energie niet kunnen worden gerealiseerd.

Nieuws

Meer nieuws over