Roadmap 2050 - Analysis of the EU Energy Market

McKinsey & Company

Vorig jaar deden de rijke landen op de G8-top in l’Aquila een 'belofte' dat ze de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 met 80% zouden reduceren.

Rapporten