Deloitte: Salaris aanpassen aan economisch herstel

10 januari 2010 Consultancy.nl

Compensatiestrategieën zijn over het algemeen gedreven door pessimisme uit het verleden in plaats van optimisme voor de toekomst

Veel bedrijven focussen hun compensatiestrategieën op het handelen met de recessie en niet nadrukkelijk op de voorbereiding voor het aankomende herstel. Dit is de conclusie van een nieuw wereldwijd onderzoek van Deloitte genaamd Under Pressure: Compensation and Retention During a Turbulent Economy.

In een onderzoek afgelopen oktober onder meer dan 200 leidinggevenden bij bedrijven in meerdere industrieën vond Deloitte dat de ondervraagde bedrijven in het afgelopen jaar werden geconfronteerd met de zwaarste economische uitdagingen in decennia. Een van de problemen was hoe men sleuteltalenten kan blijven motiveren en behouden wanneer een sombere economie de traditionele compensatieplannen vernietigt. Dit nieuwste onderzoek wijst erop dat binnen de onderzochte bedrijven salaris en stimulansen dit jaar meer zijn gedaald dan in 2008. Tegelijkertijd lieten de respondenten weten geen grote inspanning te doen voor retentieplanning of retentiestrategieën – waarbij 1 op de 5 meedeelden dat ze implementatie van retentieprogramma’s niet konden betalen.

“Bedrijven die slechts rekenen op een zwakke arbeidsmarkt om werknemers te behouden denken wellicht te beperkt, tenzij ze zichzelf herpositioneren om hun toptalent te behouden als de economie aantrekt”, zei Michael Kesner, leidinggevende bij Deloitte Consulting. “Deloitte gelooft dat deze voorbereidingen een significante rol spelen bij de vraag welke bedrijven opbloeien en welke achterblijven als het herstel, hoewel ongelijkmatig, aan kracht wint.”

Hieronder staan de sleutelvondsten van het onderzoek.

Basissalarissen

 • Minstens 85% van de ondervraagde bedrijven zal het basissalaris in 2009 niet verhogen
 • Ondervraagde leidinggevenden hebben het slechter dan werknemers. 2/3 van hen ziet geen verhoging in het basissalaris of een salarisverlaging (vergeleken met 54% van de werknemers)
 • Vooruitkijkend op het volgende jaar; 30% van de ondervraagde leidinggevenden verwacht een standaard salarisverhoging van 3 tot 5% voor werknemers, 28% verwacht vergelijkbare verhogingen voor leidinggevenden.

Jaarlijkse incentive plans

 • Consistent met de strakke teugels van salarisverhogingen deelde 64% van de ondervraagde leidinggevenden mee dat hun bedrijven van plan dit jaar zijn lagere bonussen uit te keren dan de doelstelling
 • Ruim 20% liet weten bonussen geheel af te zweren – tweemaal zoveel als vorig jaar. Desondanks beraamt 36% de jaarlijkse bonussen op of boven de doelstelling – een sterke minderheid maar wel een daling ten opzichte van de 41% in 2008
 • Meer dan de helft (52%) van de leidinggevenden die deelnamen aan dit onderzoek zei dat de bonussen kleiner zullen zijn dan in 2008, vergeleken met slechts 20% die meende dat ze hoger zullen worden.

Lange-termijn incentives

 • Als onderdeel van hun algemene compensatiestrategieën biedt 67% van de bedrijven uit dit onderzoek lange-termijn stimulansen aan om hoogpresterende werknemers en leidinggevenden te motiveren en compenseren
 • Onder de bedrijven die lange-termijn bonussen aanbieden als motivatie en compensatie voor hoogpresterende werknemers en leidinggevenden, geeft 64% aandelenopties, 67% schenkt beperkte aandelen en 45% geeft meerjaarse prestatiebeloningen betaald in aandelen of geld.
 • Terwijl de aandelenkoersen herstellen zei 55% van de leidinggevenden dat de waarde van de lange-termijn stimulansen in 2009 gelijk zal zijn aan de waarde van de giften in 2008 of deze zal overschrijden.

Verbetering van arbeidsvoorwaarden in 2010

 • Terwijl sobere maatstaven de respons op de zwakke economie domineren geeft een significante minderheid van de bedrijven aan dat zij nu stappen ondernemen om hun compensatieportfolio’s te herbalanceren als voorbereiding op de economische opleving.
 • Naast de aangepaste bonusbedragen en aandelenopties en een vergroting van beperkte aandelengiften, verbeteren sommige ondervraagde leidinggevenden ook het basissalaris, betalen grotere bonussen uit en verbeterde lange-termijn stimulansen.
 • 17% van de onderzochte deelnemers zei dat ze op dit moment retentieprogramma’s voor senior executives implementeren. 13% liet weten dit te doen voor middle management en 11% voor selecte business units.