Deloitte ontwikkelt handboek voor gemeenten

27 juni 2011 Consultancy.nl

Handboek 'Projecten in Control' adviseert aan de hand van concrete casussen

De toegenomen schaarste van middelen dwingt gemeenten nog scherper dan voorheen te waken over de doelstellingen, looptijd en kosten van projecten. Meer professionele projectbeheersing is noodzakelijk om knelpunten en overschrijdingen te voorkomen, zonder dat dit resulteert in meer regels en procedures. Deloitte heeft daarom het zevende handboek in de serie Gemeente Governance aan dit thema gewijd: 'Projecten in Control - Het onverwachte beheersen'.

In de media wordt met regelmaat melding gemaakt van gemeentelijke projecten die wat betreft kosten, planning of doelstelling uit de pas lopen. Zonder te stellen dat risico's geheel te vermijden zijn, illustreren de auteurs van 'Projecten in Control' het belang en nut van gedegen Project Control. Dit doen zij aan de hand van door gemeenten aangeleverde casussen m.b.t. ruimtelijke en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Het handboek biedt raadsleden, het college van B&W, projectmanagers en controllers praktische handvatten en inzichten. Daarmee kunnen zij de kans op budgetoverschrijding, uitlopende planning, bijstelling van doelen en de daaruit voortkomende politieke en maatschappelijke schade beperken, zonder zware bureaucratische maatregelen te hoeven nemen. "Betere projectbeheersing betekent zeker niet automatisch meer procedures en richtlijnen", verduidelijkt Frank van Kuijck, coauteur en partner Public Sector bij adviesbureau Deloitte. "Het draait om slimmer organiseren, waardoor uitkomsten eenvoudiger en meer voorspelbaar worden en faalkosten kunnen worden voorkomen".

Over het handboek 'Projecten in Control - Het onverwachte beheersen' 'Projecten in Control - Het onverwachte beheersen' is geschreven een team van Deloitte professionals, bestaande uit Frank van Kuijck, Rein-Aart van Vugt, Frank ten Have, Birthe van der Voort, Geoffry Kneppers en Anne-Margriet de Winter. Het eerste exemplaar van het handboek is op 22 juni aangeboden aan de heer Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG. Het handboek is tevens naar alle Nederlandse gemeenten verstuurd.

Nieuws