Deloitte: HR vreest krapte op de arbeidsmarkt

31 januari 2010 Consultancy.nl

Hoewel HR directeuren door de economische terugval op dit moment vooral geconfronteerd worden met kostenbesparingen, maken ze zich ook al gereed voor de krapte op de arbeidsmarkt die in alle hevigheid zal terugkeren. Dit blijkt uit de HR Executive Survey die adviesbureau Deloitte heeft uitgevoerd onder een twintigtal Nederlandse HR directeuren. Doel van dit onderzoek was de trends en thema’s op het gebied van HR tijdens de recessie in kaart te brengen.

HR directeuren zijn zich bewust van tegenstrijdige korte- en lange termijn uitdagingen. Uit concurrentieoverwegingen moeten ze nog steeds de beste talenten aantrekken en behouden. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met kostenbesparingen. Op dit moment ziet 79% van de ondervraagde HR directeuren kostenreductie als het belangrijkste strategische vraagstuk. Kees Flink, director binnen Human Capital Advisory Services van Deloitte: “Na de crisis gaan echter demografische ontwikkelingen en een tekort aan talent een belangrijke rol spelen in de strategische besluitvorming. Nu ligt de focus nog vooral op rendement op zeer korte termijn, dus besparingen op bijvoorbeeld trainingen en innovatieve HR projecten. Dit staat echter op gespannen voet met het ontwikkelen van medewerkers voor de langere termijn.”

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de ontwikkeling en training van (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden zowel nu als over drie tot vijf jaar bovenaan de lijst staat om de aanwezigheid van talent binnen de organisatie verder te stimuleren. Zo zijn sommige organisaties gestart met programma’s om studenten met een maatschappelijke of sociale studie om te scholen in techniek of finance. Kees Flink: “Dit staat in schril contrast tot de huidige economische en arbeidsmarktsituatie, maar HR directeuren bereiden zich nu al voor op de naderende krapte.”

Bijna driekwart van de deelnemers aan het onderzoek zegt verder dat over drie tot vijf jaar skill gaps (‘gaten’ in de vaardigheden) en demografische ontwikkelingen de grootste uitdagingen zijn op het gebied van personeelsbestand. “De gevolgen van demografische ontwikkelingen mogen niet worden onderschat. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen kan HR bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid inzetten. Sommige organisaties kiezen voor coaching en kennisdeling van en door oudere werknemers, om hen zo lang mogelijk te kunnen inzetten binnen de organisatie. Dat betekent wel een verschuiving van de focus op uren naar een accent op profielen en inhoud”, aldus Kees Flink.

“Door de demografische ontwikkelingen en een economisch groeiscenario, zal in de toekomst de ‘macht’ niet langer liggen bij de diegene met geld, oftewel de werkgever die aangeeft wat de werknemer moet, maar bij diegene met de kennis, de werknemer die aangeeft wat hij wil. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van kennis wordt steeds meer een echte worsteling.”

Ten slotte kan geconcludeerd worden dat economische ontwikkelingen een grote impact hebben op HR en de rol van HR in de organisatie. “Staan de financiële resultaten onder druk, dan staat ook HR onder druk. HR zal dus haar toegevoegde waarde moeten bewijzen. De focus komt te liggen op beheersing, minder ‘nice to haves’ en vooral ook op een kwalitatief sterke HR functie,” aldus Kees Flink.

Nieuws

Meer nieuws over