TWST: Open dialoog succesfactor voor besluitvorming

14 december 2011 Consultancy.nl

Een open dialoog is een belangrijke succesfactor voor effectieve besluitvorming, maar blijkt lastig te realiseren vanwege belemmerende patronen die directeuren zelf in stand houden. Dat blijkt uit onderzoek van TWST* naar effectieve besluitvorming aan de directietafel. De resultaten zijn medio november gepresenteerd aan 80 directeuren en bestuurders op het gemeentehuis van Naarden.

De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat directeuren in besluitvormingsprocessen vaak discrepantie vertonen tussen wat zij zeggen te doen, en wat zij daadwerkelijk doen.

Belemmeren van open dialoog

De consultants komen daarnaast tot drie belangrijke patronen die besluitvorming en een open dialoog belemmeren aan de directietafel. Belemmeren in de zin dat een directeur door bepaald gedrag precies het tegenovergestelde bereikt dan wat zijn of haar intentie is.

  • Hoe doorpakken kan leiden tot vertraging: dit patroon gaat over tempo maken met het nemen van een besluit, waardoor de directeur druk op de ketel zet in de veronderstelling dat er anders geen knoop wordt doorgehakt, de ander interpreteert dit als “er is onvoldoende tijd beschikbaar” en vertraagt door het punt op de agenda te houden
  • Hoe focus op feiten kan leiden tot onvolledige informatie: dit patroon gaat over focus op rationaliteit in het besluitvormingsproces, feitelijke informatie boven tafel krijgen
  • Hoe aansturen op een gedragen besluit kan leiden tot weerstand: dit patroon gaat over de overtuiging dat een besluit alleen een besluit kan zijn als het wordt gedragen door relevante anderen

TWST - Dialoog

Over het onderzoek

Uit verschillende sectoren zijn 27 directeuren en bestuurders geïnterviewd over effectieve besluitvorming. Het onderzoek zoomde in op besluitvorming rond taaie vraagstukken. Vraagstukken die complex van aard zijn en waar veel actoren bij zijn betrokken. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli tot november 2011.

Adviesbureau TWST is begin 2011 opgericht door vier adviseurs die afkomstig zijn van onder meer Arthur AndersenKPMGDeloitte en HPO Center.

Nieuws