Berenschot: Boegbeeld essentieel voor diversiteit

07 juni 2010 Consultancy.nl
Profiel

De inzet van een aansprekend boegbeeld heeft een positieve invloed op de implementatie van diversiteitsbeleid. Dit blijkt uit een onderzoek van Berenschot naar de succesfactoren en knelpunten rond diversiteit. De uitkomsten, gebundeld in 'Diversiteit en verandering. De praktijkfactoren die de implementatie van diversiteitsbeleid beïnvloeden', zijn vorige week gepresenteerd.

Organisaties zijn zich ervan bewust dat een goed diversiteitsbeleid uiteindelijk leidt tot betere bedrijfsresultaten en blijvend concurrentievoordeel. Toch slagen slechts weinig organisaties erin hun diversiteitsbeleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Kijkend naar de succesfactoren en knelpunten, concluderen de onderzoekers dat trekkers essentieel zijn om diversiteit in de organisatie te bevorderen.

Beeldbepalende personen

"Beeldbepalende personen zoals een directeur of lid van de Raad van Bestuur moeten het onderwerp regelmatig onder de aandacht brengen," zegt Rukiye Sarizeybek, een van de adviseurs van het adviesbureau. "Deze trekkers moeten affiniteit hebben met het onderwerp, het diversiteitsbeleid actief uitdragen en intern zichtbaar zijn." Daarnaast is het belangrijk dat ook elders in de organisatie draagvlak wordt verkregen, zodat de resultaten niet afhankelijk zijn van de inspanningen van één persoon.

Noodzaakbeleving

Een andere voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van diversiteitsbeleid is noodzaakbeleving binnen de gehele organisatie. "Een organisatie moet niet blijven steken in een intentie," stelt Sarizeybek. "Leidinggevenden én medewerkers hebben behoefte aan een duidelijke, heldere en vooral toepasbare visie." Bij de start van de implementatie dient een organisatie zich dan ook te richten op de intrinsiek gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers. Veel organisaties besteden hier beperkt aandacht aan. De onderzoekers wijzen er verder op dat de implementatie van diversiteitsbeleid aangepakt moet worden als een brede organisatieverandering, die doorwerkt op cultuur en gedrag van mensen.

Onderzoek

Voor hun boek onderzochten de auteurs negen publieke en private partijen om inzicht te krijgen in de uitvoering van het diversiteitsbeleid. Het betreft Achmea, gemeente Nijmegen, Politie Utrecht, Royal Haskoning, DWI gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, Partou Kinderopvang, gemeente Zaanstad en Albert Heijn - alle koplopers op het gebied van diversiteit. Tevens werden gesprekken gevoerd met experts op het terrein van diversiteitsbeleid en organisatieverandering.