Atos Consulting: Business modellen telecom & media

03 november 2010 Consultancy.nl

Bedrijven in de Telecom, IT, Media & Entertainmentindustrie (TIME) moeten fors investeren in ‘vertrouwen’ en partnerships met elkaar aangaan om te kunnen overleven. Dit en meer blijkt uit een scenarioplanning analyse met daaraan gekoppelde businessmodellen die Atos Consulting in nauwe samenwerking met Ericsson heeft verricht om de TIME-industrie in 2020 in kaart te brengen.

Download het rapport 'Business Models in Telecom, IT, Media & Entertainmen (TIME )'

De onderzoekers schetsen vier mogelijke scenario’s voor de snel veranderende TIME-industrie. “In elk van de scenario’s staan organisaties voor grote veranderingen. Om de organisatie nog meer te helpen gaan we een stap verder en hebben we de businessmodellen ontwikkeld”, aldus Agnes Kroes  van het adviesbureau.

De TIME-industrie verandert in hoog tempo. Nieuwe technologieën volgen elkaar snel op en marktevenwicht is zeldzaam. Bovendien is er sprake van grote verschuivingen tussen marktpartijen, waarbij nieuwe partijen toetreden en andere verdwijnen. Sleutelbegrippen in waardecreatie blijven contentmanagement, networking, systeem- en toegangsapplicatiemanagement en klantbeheer. Echter, de snel veranderende voorkeuren van gebruikers en de mate van fragmentatie in de service-providermarkt, vergt van partijen in de industrie dat ze hierin keuzes maken voor de toekomst.

No regret-strategieën

Ericsson en Atos Consulting spreken van ‘no regret’-strategieën. “Niets doen is geen optie, marktpartijen moeten keuzes maken voor de toekomst om te kunnen overleven. ’Uit ons onderzoek is gebleken dat spelers moeten investeren in het vertrouwen dat hun klanten in hun merk hebben én dat partijen partnerships moeten sluiten om te kunnen overleven”, aldus Kroes. Naast de aspecten van reputatiemanagement (vertrouwen) en partnerships zijn ook het implementeren van activity based costing en het transformeren van het netwerkmanagement cruciale onderdelen van te ontwikkelen no regret-strategieën.

Vier scenario’s

Ericsson en Atos Consulting schetsen aan de hand van hun onderzoek naar de toekomst van de TIME-industrie vier scenario’s; vanuit het perspectief van de gebruikers, vanuit de industrie, een specifieke context en het daarbij behorende businessmodel.

Scenario 1: Brands & Pipes

In dit eerste scenario willen gebruikers lifestyle-dienstenpakketten afnemen van betrouwbare, vertrouwde merken. De industrie speelt daarop in door te komen tot grote, geconsolideerde dienstverleners. Deze opereren apart van gespecialiseerde partijen die zich richten op toegang tot netwerken en datatransport. Dit scenario speelt zich af in een wereldwijde, snelgroeiende economie. Bij dit scenario hoort de businessmodellen, ‘brands en pipes’ (merken en netwerken) waarbij de markt een extrapolatie van de huidige verhoudingen (2010) is. De ‘brands’ focussen op de klantrelatie waar de ‘pipes’ meer focus leggen op het opschalen van de netwerk capacteit en kosten die daar mee gemoeid zijn.

Scenario 2: User’s Choice

Dit scenario wordt gekenmerkt door gebruikers die in een open markt een ruime keuze willen hebben uit een overvloed van diensten. De markt is gefragmenteerd met tal van service providers die allen gebruikmaken van en ondersteund worden door een faciliterend netwerk operating systeem. Er is sprake van een sterk groeiende, globale economie met een sterke innovatie van businessmodellen om te kunnen voldoen aan de vragen van gebruikers.

Bij dit scenario horen de businessmodellen ‘Service Innovator’ en ‘Facilitating Network Operator’ (faciliterend netwerk). Bij de ‘Service Innovator’ nemen gebruikers naar eigen wens diensten van diverse spelers af. De ‘Facilitating Network Operator’ maakt deze uitgebreide data-uitwisseling mogelijk. De betrouwbaarheid van het netwerk is hierbij leidend voor het vertrouwen van de klant en vormt de basis voor dit businessmodel.

Scenario 3: Green shift

Gebruikers verwachten in dit scenario gebruikersvriendelijke en duurzame oplossingen van de industrie. Het aanbod in de markt bestaat uit enkele grote dienstverleners die gereguleerde en gestandaardiseerde producten en diensten aanbieden. In de context van dit scenario is sprake van overheidsregulering, geregionaliseerde economieën en een relatief lage economische groei. Het businessmodel is ‘groen’: van klanten tot de infrastructuur, in de kosten en in de opbrengsten. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda en de komende jaren zal het ook heel belangrijk worden voor de TIME-industrie.

Scenario 4: All inclusive

In dit scenario krijgen gebruikers de beschikking over gebundelde diensten, makkelijk, maar weinig flexibel. De industrie kent verticaal geïntegreerde aanbieders van een breed spectrum aan diensten, inhoudelijk variërend van transport tot toegang. De economie is regionaal georganiseerd (USA tot Azië) en er is sprake van relatief lage economische groei. In dit scenario worden gebruikers gefaciliteert vanuit één geïntegreerde aanbieder. Voor het businessmodel betekent dit dat een specifieke balans minder belangrijk is en dat alle facetten van het business model uitgebreide aandacht moeten krijgen.

Nieuws

Meer nieuws over