Aon Benfield: miljarden schade door natuurrampen

17 februari 2011 Aon

De economische schade die het gevolg is van de overstromingen in Australië is opgelopen tot 5,65 miljard dollar. Dat blijkt uit het nieuwste 'Monthly Catastrophe Recap' rapport van herverzekerings-makelaar en capital advisor Aon Benfield. In het rapport brengt het adviesbureau maandelijks de wereldwijde schade veroorzaakt door natuurrampen in kaart. Na de overstromingen volgde op 2 februari de verwoestende Cycloon Yasi die eveneens enkele miljarden dollars zal gaan kosten.

Uit het rapport, dat wordt uitgegeven door Impact Forecasting van Aon Benfield, het  expertisecentrum op het gebied van de ontwikkeling van catastrofemodellen, blijkt dat de ernstige overstromingen waarmee Australië te maken had de duurste natuurrampen zijn in de geschiedenis van het land. De economische schade is opgelopen tot 5,65 miljard dollar, maar de kosten voor reparatie en wederopbouw kunnen het totale schadebedrag doen oplopen tot een bedrag tussen de 10,1 en 20,2 miljard dollar.

Desalniettemin is er door de ruim voorradige capaciteit in de herverzekeringsmarkt geen reden aan te nemen dat deze schades tot premieverhogingen voor Catastrophe protecties (verzekeringen tegen natuurrampen) zullen leiden.

Australië

Zware regenval leidde in Queensland, Victoria en New South Wales tot een watervloed die 36 mensen het leven kostte en extreme schade veroorzaakte aan onroerend goed en infrastructuur in honderden steden en dorpen. De Insurance Council of Australia heeft de watersnood in vier aparte overstromingen verdeeld, waarbij de voorlopige verzekerde verliezen in Queensland en Victoria tezamen 1,58 miljard dollar bedragen. Het natuurgeweld leidde tot meer dan 43.240 ingediende claims.

”Deze natuurramp is absoluut verwoestend geweest voor Australië,” zegt Bob Reichenfeld, CEO van herverzekeringsmakelaar Aon Benfield Nederland. “De ramp heeft niet alleen miljoenen mensen persoonlijk geraakt, maar ook in economisch opzicht is de schade enorm. Naar schatting zijn tientallen mijnen in Queensland getroffen door de overstroming en zal het nog een aantal maanden duren voordat deze weer op volle kracht kunnen draaien. De (her)verzekeringsbranche staat voor de uitdaging de kosten ten gevolge van bedrijfsuitval vast te stellen.”

Zuid-Amerika

Ondertussen vond in Zuid-Amerika in januari de dodelijkste natuurramp in de Braziliaanse geschiedenis plaats na een reeks zware modderlawines in het berggebied Serrano.

São Paolo en Rio de Janeiro werden het zwaarst getroffen, met 856 doden en honderden mensen die nog steeds worden vermist. Volgens cijfers van de overheid zijn meer dan 21.500 huizen, bedrijven en andere constructies vernietigd, met een totale schade van 1,2 miljard dollar.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten kampten in dezelfde maand met zware winterstormen in de oostelijke helft van het land. Meerdere stormen zorgden voor recordhoeveelheden sneeuwval in New England en de Midden-Atlantische steden, terwijl recordbrekende koudegolven over gebieden in het zuidoosten trokken.

Azië

In Azië werden Sri Lanka en de Filippijnen door overstromingen en landverschuivingen getroffen. Het laatste land leed een aantal weken achtereen onder zware regenval in 25 verschillende provincies, waarbij ten minste 75 mensen omkwamen. Volgens de National Disaster Coordinating Council zijn, naast oogsten en infrastructuur, ten minste 5.729 huizen beschadigd of vernietigd. De totale schadepost loopt op tot 46,4 miljoen dollar.

In Sri Lanka stierven minstens 43 mensen bij overstromingen die vier provincies onder water zetten. Volgens het National Disaster Management Center werden naast grote gebieden met rijstvelden ten minste 50.000 huizen, bedrijven en andere constructies beschadigd. Het totale economisch verlies is becijferd op 500 miljoen dollar.

Zwaar winterweer in het zuiden en oosten van China leidde tot de dood van ten minste twee mensen en een economisch verlies van 1,77 miljard dollar. Meer dan 150.000 huizen werden vernietigd.

Europa

Ook Europa had in het vierde kwartaal 2010 te maken met overstromingen in delen van Duitsland, Polen en Tsjechië, waarbij duizenden mensen, huizen, bedrijven en infrastructuren werden getroffen.

Afrika

In Afrika stierven ten minste 136 mensen doordat overstromingen landbouwgrond in delen van Zuid-Afrika, Mozambique, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe onder water zetten. In Zuid-Afrika is het totale economisch verlies aan eigendom en landbouw becijferd op 495 miljoen dollar.

Nieuws

Meer nieuws over