Accenture 5 jaar HR transformatie partner Defensie

05 april 2011 Consultancy.nl

Accenture en Defensie delen praktijkervaringen in jubileumboek ‘Het HR Shared Service Center in de praktijk’

Vijf jaar geleden startten het Ministerie van Defensie en Accenture met de formele opening en inrichting van het DienstenCentrum Human Resources (DC HR). Inmiddels ondersteunt het DC HR alle HR-activiteiten van de gehele Defensieorganisatie, bestaande uit 67.000 medewerkers, vanuit één locatie. De resultaten van dit HR-transformatieproces zijn zeer aansprekend. De kwaliteit, de efficiency en de transparantie van de dienstverlening, zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Mede daardoor heeft Defensie de afgelopen jaren vele FTE’s kunnen besparen. In het jubileumboek ‘Het HR Shared Service Center in de praktijk’ delen AdJan Brouwer van het adviesbureau en Hans van Leeuwen van Defensie hun ervaringen met het opzetten en uitbouwen van het DC HR.

Naar aanleiding van de toenmalige reductietaakstelling  wilde het Ministerie van Defensie in 2003 de HR-activiteiten van de verschillende krijgsmachtsonderdelen bundelen en standaardiseren. Het doel was om met een kleiner team efficiënter te werken tegen lagere kosten. Om dat waar te maken, is samen met implementatiepartner Accenture een centraal dienstencentrum voor HR-activiteiten ontwikkeld en ingericht. Het project ging echter verder dan de standaardisatie en centralisatie van processen. De inrichting van het DC HR in Enschede was onderdeel van een nieuw HR dienstverleningsmodel dat organisatiebreed werd ingevoerd. Het doel van de strategie is de stroomlijning en verbetering van de kwaliteit van het centrale HR-proces. Bovendien leidde dit omvangrijke transformatieproject tot een reductie van 1.500 FTE’s voor HR.

Accenture heeft samen met het ministerie van Defensie een van de grootste HR-transformatieprojecten van Nederland succesvol afgerond”, zegt Adjan Brouwer, Lead van de Talent & Organization Performance adviespraktijk van Accenture Nederland. “De reikwijdte van dit project ging echter veel verder dan het samenvoegen en automatiseren van HR-processen. Het DC HR is onderdeel van een compleet nieuw dienstverleningsmodel. Dit vereiste een andere manier van werken en denken binnen de organisatie. Met onze kennis en ervaring op het gebied van HR en bedrijfstransformaties is het gelukt om de processen te stroomlijnen, de efficiency te verbeteren en bovenal de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger niveau te brengen. Dat is een resultaat waar alle betrokken partijen trots op mogen zijn.”

Hans van Leeuwen, Directeur van het DC HR van Ministerie van Defensie: “Vijf jaar geleden stonden we voor een enorme uitdaging. We moesten alle HR-activiteiten binnen defensie samenvoegen binnen een goed functionerend shared service center. De resultaten die we hebben  bereikt , leveren de defensieorganisatie grote voordelen op voor de langere termijn. Door onze ervaringen in een boek vast te leggen, kan onze aanpak ook andere organisaties inspireren en helpen om de efficiency en transparantie van hun HR-processen te verbeteren.”