AEF: Kulturhus in Losser onder voorwaarden haalbaar

03 februari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het veranderen van het gemeentehuis van de Overijsselse gemeente Losser in een zogenaamd ‘Kulturhus’ is volgens adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) haalbaar. Het adviesbureau werd gevraagd een second opinion te geven over de haalbaarheid van de plannen en deed enkele aanbevelingen. AEF adviseerde de gemeente onder meer een professionele projectorganisatie in de arm te nemen waarbij kostenbeheersing de focus moet krijgen.

Kulturhus
Vorig jaar formuleerde de gemeente Losser enkele vragen in zijn coalitieakkoord omtrent de haalbaarheid van het plan om van het gemeentehuis een ‘Kulturhus’ te maken; een combinatie van verschillende voorzieningen in een veelzijdig gemeenschapsgebouw, in dit geval het gemeentehuis. In het Kulturhus zou de gemeente naast het aanbieden van de gemeentelijke diensten ook onderdak bieden aan onder meer een welzijnsinstelling, een bibliotheek en een muziekschool. Daarnaast behoort ook het huisvesten van een horecavoorziening tot de mogelijkheden. In de nieuwe indeling van het pand zouden ook de overige leegstaande ruimten commercieel verhuurd kunnen worden.

Kulturhus - Andersson Elffers Felix

Binnen het college van Losser geven voorstanders van de plannen aan, dat met de realisatie van het Kulturhus de gemeente de voorzieningen in het dorp op peil kan houden en stellen verder dat het Kulturhus de investeringen op termijn zal terugverdienen – onder meer door de inkomsten uit de verhuur van de diverse ruimten in het gemeentehuis. Tegenstanders van de plannen wijzen juist op de financiële risico’s die de gemeente dan zou nemen. De kosten voor de realisatie van het Kulturhus worden namelijk geraamd op zo’n €2,2 miljoen, waarvan €1 miljoen geïnvesteerd wordt in digitalisering en de verhuizing van ambtenaren naar de bovenste verdieping van het gemeentehuis. De overige €1,2 miljoen is bedoeld voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Andersson Elffers Felix
Om te onderzoeken of het Kulturhus voor de gemeente financieel haalbaar en rendabel zal zijn werd adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) ingeschakeld voor een ‘second opinion’. Uit het onderzoek van AEF is gebleken dat het plan uitvoerbaar is mits een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd. Het adviesbureau stelt dat het van het grootste belang is dat het Kulturhus een herkenbaarder profiel krijgt, waaruit duidelijk wordt waar het huis voor staat en wie de doelgroep is. Dit zou de aantrekkelijkheid vergroten en daarmee tevens leegstandsrisico beperken. Voor de realisatie van het Kulturhus adviseert AEF de gemeente om te werken met een professionele projectorganisatie die risicobeheersing tot één van de belangrijkste punten maakt en ook ruimte biedt aan mensen om de voortgang van de ontwikkeling kritisch te volgen.

Of het Kulturhus er gaat komen in Losser zal de komende tijd moeten blijken.