Q-Consult helpt IBR met Lean Six Sigma implementatie

03 februari 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Antwerpse raffinaderij IBR schakelde in 2013 Q-Consult in om te ondersteunen bij een grootschalig Lean Six Sigma transformatietraject. Doelstelling was het optimaliseren van processen en het verhogen van de efficiëntie binnen de organisatie. Inmiddels, zo’n twee jaar verder kan teruggekeken worden op een succesvolle implementatie en, hoewel er altijd ruimte is voor verbetering, is de Lean Six Sigma filosofie inmiddels goed verankerd binnen IBR.

IBR is een Belgische raffinaderij uit Antwerpen, die ruwe aardolie verwerkt tot een breed assortiment aan aardolie tussen- en eindproducten zoals benzine, diesel, LPG, etc. In 2012 werd de raffinaderij overgenomen door het grondstoffenconcern Gunvor, waarna IBR een doorstart kon maken. Daarbij werd zo’n 25% van het personeel ingevuld met nieuwe medewerkers. Het management van IBR besloot dat dit een goed moment was om een verbeteringsslag binnen de organisatie na te streven. In dat kader koos IBR voor Lean Six Sigma, een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Doelstelling van IBR was aan de ene kant het reduceren van verspillingen (met de ‘Lean’ methode) en tevens het aanpakken van complexe uitdagingen binnen de organisatie (met de Six Sigma methode).

IBR Antwerpen

Q-Consult
Voor ondersteuning bij het ontwerp en de uitrol van de Lean Six Sigma (LSS) implementatie deed IBR een beroep op Q-Consult Bedrijfskundig Adviseurs, een adviesbureau uit Arnhem gespecialiseerd in strategie-implementatie. Q-Consult heeft ruime ervaring met het begeleiden van Lean Six Sigma implementatietrajecten. Vorig jaar bijvoorbeeld hielp Q-Consult printerfabrikant Océ nog met het omarmen van de lean management filosofie.

Gesteund door adviseurs van het bureau stond 2013 voor IBR vooral in het teken van het neerzetten van de blueprint, en vervolgens het verzorgen van trainingen voor de medewerkers. Het personeel behaalde diverse certificaten (de zogenaamde ‘belts’) waarmee de Lean Six Sigma filosofie langzaam maar zeker werd verankerd binnen IBR. Daarnaast werden diverse verbeteringsslagen gemaakt door onder meer de invoering van de methodieken Kaizen en DMAIC. Bovendien werden interne trainers ingezet om nieuw personeel de beginselen van LSS bij te brengen. Daarbij kon IBR telkens een beroep doen op ondersteuning van Q-Consult: “Het is prettig dat de experts van Q-Consult ons bij lichte terugval direct aanspreken en met ons om de tafel gaan”, stelt Luc Smets, Refinery Manager (CEO) van IBR.

Lean Six Sigma implementatie

Terugkijkend op het traject constateert hij dat LSS goed is verankerd binnen de organisatie: "De grote stroom aan nieuwkomers kon zich de LSS denkwijze direct eigen maken. Alle medewerkers kregen een LSS training (yellow belt) en werden betrokken in het concept. We kunnen nu stellen dat de eerste aanzet tot verandering in de bedrijfscultuur is gegeven”, legt Smets uit. Hij geeft meer voorbeelden van hoe LSS in de loop van het traject werd toegepast binnen de organisatie: “Ook het concept ‘vergaderen’ werd aangepast met focus op efficiëntie. Vergaderingen houden we zeer kort en doen we al staande. Snel de lopende zaken bespreken, uitdagingen direct benoemen en oplossingen zoeken. Vaak middels een Kaizen meeting.”

Volgens Smets is IBR op de goede weg, maar is het belangrijk om de focus te behouden: “Het beste resultaat zou zijn dat Lean Six Sigma deel uitmaakt van ieders werk. Dat de tools dagelijks worden gebruikt, net zo lang tot het ‘gewoon’ wordt. Hier zijn we nog niet, maar we zijn al aardig op weg. Uiteraard moeten we wel scherp blijven en niet terugvallen naar oude gewoontes. Begin 2014 hebben we interne begeleiders aangesteld die er voor zorgen dat de mindset blijft.”

Q-Consult

Over de samenwerking met Q-Consult toont Smets zich meer dan tevreden. “Eerlijk, zonder Q-Consult hadden we het gewoon niet kunnen doen. Dit was één van de kritische succesfactoren om te komen waar we nu zijn. Hun kennis gecombineerd met praktijkervaring en de drive om te implementeren, is wat wij nodig hadden. Van ’brandjes blussen’ tot de onderliggende oorzaken en processen aanpakken. We leggen eigenaarschap en verantwoordelijkheid nu dieper in de organisatie. Ook dit is dankzij het Lean Six Sigma concept mogelijk. Om daaraan toe te voegen: “Q-Consult zorgt voor een blik van buitenaf die de drijvende kracht achter het stimuleren en prikkelen is, om zaken op te pakken en om tafel te gaan! Ons de energie teruggeven en duwtjes geven. De toekomst is aan ons: Het Lean Six Sigma concept maken tot een manier van werken!”