Markt voor fietsdelen groeit wereldwijd naar 5,3 miljard

12 januari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Fietsdelen wordt steeds populairder. Uit onderzoek van Roland Berger blijkt dat tegen 2020 de markt voor fietsdelen gegroeid zal zijn naar €5,3 miljard. Elektrisch fietsdelen, sloten die opengemaakt kunnen worden met een smartphone; de komende jaren staan de fietsmarkt grote veranderingen te wachten.

In vele Europese, en voornamelijk Amerikaanse steden, wordt fietsen een steeds populairder middel om zich een weg door de stad te banen. Vele grote steden hebben dan ook ambitieuze plannen om hun fietsverkeer te vergroten. Zo worden fietsen aangeboden via speciale fietsstations die door de gehele stad te vinden zijn, en waar op elk tijdstip gebruik van gemaakt kan worden, maar duiken ook nieuwe technologieën op die gericht zijn op de groeiende belangstelling voor fietsen. Roland Berger onderschrijft deze populariteit in zijn rapport ‘Shared mobility’, waaruit blijkt dat de fietsdeelmarkt tegen 2020 zou kunnen oplopen naar €5,3 miljard.

Fietsenstalling bij Station

Inmiddels zijn er al 553 steden ter wereld die aan fietsdelen doen. Zo heeft New York 6.000 deelfietsen verdeeld over 300 fietsstations, zijn in Parijs 18.380 fietsen van straat te plukken, en is Antwerpen bezig met een opmars en zal binnenkort 1.800 fietsen verdeeld over 150 stations hebben staan.

Oud idee, nieuw jasje
Fietsdelen is echter niet bepaald nieuw. Luud Schimmelpennink, Provo-lid en productontwikkelaar, kwam al met het idee in 1965. Toen schilderde hij zo’n 20 fietsen wit en zette ze op straat, voor vrij gebruik. Omdat ze niet op slot stonden nam de politie ze in beslag. Zijn tweede poging deed hij vanuit de Amsterdamse gemeenteraad, waar hij het Wittefietsenplan voorstelde: het verspreiden van duizenden deelfietsen over Amsterdam. Hoewel de prijs hiervan op maar 10% van het openbaar vervoer lag, verwierp Amsterdam het idee omdat ‘het tijdperk van de fiets inmiddels verleden tijd was’.

Citibike deelfietsen

Initiatieven
Zoals CD’s inmiddels massaal zijn vervangen door Spotify, videotheken failliet gaan door het downloaden van films en het niet langer gek is dat men gebruik maakt van GreenWheels om van de ene naar de andere bestemming te komen – zo blijkt ook fietsdelen beter in deze tijdsgeest te passen dan pakweg 50 jaar geleden. Enkele voorbeelden: Het Britse CitiBank sponsorde in 2013 het fietsdeelprogramma Citi Bike, een fietsdeelprogramma in New York, en BitLock sprokkelde in datzelfde jaar via crowdfunding genoeg geld bij elkaar om hun idee te kunnen lanceren: fietsen die via een smartphone geopend kunnen worden. Fietsen worden hierbij aan derde partijen uitgeleend, en kunnen via een bijbehorende app geopend worden.

En zo worden in Aachen, een universiteitsstad in Duitsland, eBikes aangeboden. Het bedrijf dat deze aanbiedt, Velocity, heeft als doel dat er binnen elke 300 meter een elektrische fiets gevonden moet kunnen worden. Inmiddels is de testfase ingegaan, en zullen er in de loop van 2015 meer dan 20 fietsstations opgezet worden in de stad. En niet alleen de fietsen worden gedeeld; ook de kosten. Om het initiatief mogelijk te maken betalen studenten iets meer voor het openbaar vervoer, maar kunnen in ruil daarvoor onbeperkt gebruik maken van de fietsen. Een voorproefje van het nieuwe fietsdelen.

Bike Sharing - The Secret of Succes

Toekomst
Roland Berger gaat in het rapport in op hoe fietsdelen verder verspreid kan worden. Het blijkt dat het aanbod de vraag in grote mate beïnvloedt. Tezamen met bovenstaande voorbeelden ziet het advieskantoor een gouden toekomst voor het fietsdelen. Het grotere aanbod zal meer interesse wekken, welke op zijn beurt weer voor een financiële injectie in de markt zorgt, waardoor fietsdelen verder geïnnoveerd kan worden, en beter zal aasluiten bij de behoeften van de consument. Als de voorspellingen van de consultants uitkomen, dan groeit de markt tot €3,6 á €5,3 miljard tegen 2020.