Berenschot ontwikkelt roadmap voor Topsector Energie

06 januari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Berenschot gaat in opdracht van de Topsector Energie samen met DNV GL en TU Delft een roadmap ontwikkelen, die de energieopslagsystemen in Nederland van nu en voor de toekomst in kaart moet brengen. Op basis van hun eigen expertise, best practices en onderzoek zal het consortium de overheid en de sector voorzien van de juiste focus voor de toekomst.

Balans
Duurzame energiebronnen gaan een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Hierdoor worden lokale en centrale grootschalige opslagsystemen belangrijker om de energievraag en –opwekking in balans te houden. Voor zowel  grote als kleine organisaties actief op het gebied van energieopslag kunnen deze ontwikkelingen een grote impact hebben. Om een beter inzicht te krijgen over mogelijke toekomstscenario’s en om te bepalen wat de focus van de sector en de overheid in de toekomst moet zijn, besloot de Topsector Energie* een consortium in te huren, bestaande uit: organisatieadviesbureau Berenschot, DNV GL en TU Delft.

Berenschot, DNV GL, TU Delft

Wereldwijde topspeler
Het consortium gaat onderzoeken welke energieopslagtechnologieën op korte, middel en lange termijn een rol zullen spelen, er zal in kaart gebracht worden hoe de sector er momenteel uitziet en hoe deze zich dient te ontwikkelen en tot slot wordt gekeken naar de economische mogelijkheden voor Nederlandse partijen, waardoor de Nederlandse Topsector Energie kan blijven draaien als wereldwijde topspeler. Om tot deze informatie te komen zal het consortium zich, naast hun eigen expertise, informeren over de mogelijkheden binnen het veld, kijken naar best practices en de eigen gegevens afzetten tegen de internationale werkwijze en plek binnen de wereldwijde markt. Daarnaast zal gekeken worden naar de huidige ontwikkelingen, toekomstige mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Op 1 maart 2015 zal de roadmap aan de Topsector Energie worden gepresenteerd.

* De Topsector Energie is een van de topsectoren uit het topsectorenbeleid dat door de overheid is ingevoerd om de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren.