KokxDeVoogd nauw betrokken bij decentralisaties

02 oktober 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Jeugdzorg, Wmo en participatie. De drie grote decentralisaties. Voor de uitvoering daarvan zoeken gemeenten steeds vaker de onderlinge samenwerking. Een complexe zoektocht waarin beleid en uitvoering, maar ook middelen en mensen elkaar moeten vinden. ‘De kunst is om deze taken uit te voeren met de menselijke maat en om tegelijk schaalnadelen van decentrale uitvoering te ondervangen,’ aldus Ben Kokx van KokxDeVoogd.

Vanaf 2015 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdzorg. Gemeenten zoeken in antwoord hierop samenwerking met buurgemeenten. ‘Ze hebben geen keuze’, weet Maarten de Voogd, partner bij organisatieadviesbureau KokxDeVoogd. ‘Vooral kleinere gemeenten hebben niet bij alle specialismen de juiste mensen in huis. Ze missen bovendien de financiële spankracht en de uitvoeringskracht om deze nieuwe taken voor hun verzorgingsgebied alleen te regelen, met ketenpartners die zich op een steeds grotere schaal organiseren. Alleen via samenwerking kunnen ze kwaliteit en continuïteit in dienstverlening aan burgers waarborgen en de kosten en risico’s beheersen.’

Een serieuze opgave

Een serieuze opgave
Het is een serieuze opgave om tot samenwerking te komen. Want met wie ga je samenwerken? En op welke taken moet je samenwerken? KokxDeVoogd is gepokt en gemazeld in samenwerkings-processen. Adviseurs van KokxDeVoogd waren eerder nauw betrokken bij het opzetten van de regionale sociale diensten en regionale uitvoeringsdiensten VTH . Ze herkennen patronen in de huidige decentralisaties. Ben Kokx, partner bij KokxDeVoogd: ‘Het is voor alle betrokkenen een hele puzzel om de samenwerking goed in te richten. Het rijk wil dat gemeenten in regio’s met elkaar samenwerken. Maar het is niet zo dat zo’n regio voor iedere taak ook per se de juiste schaal van uitvoering is. Iedere gemeente moet – vanuit het eigen lokale belang - op zoek naar de optimale schaal van samenwerking, voor elke taak afzonderlijk. En dat maakt dit proces zo’n serieuze opgave.’

De juiste schaal vinden
‘Wat de juiste schaal is, is per definitie maatwerk. Dat laat zich niet zo maar van bovenaf opleggen’, aldus Maarten de Voogd. ‘Je moet niet alleen tussen beleidsdomeinen, maar ook binnen beleidsdomeinen differentiëren. De jeugdzorg zelf kan waarschijnlijk het beste geleverd worden op de schaal van het wijkteam, binnen de gemeente dus. Tegelijkertijd kun je de zorginkoop vermoedelijk beter in groter verband regelen. Dat geldt ook voor het domein ‘werk en inkomen’. Gemeenten werken in regionaal verband samen rondom de werkgeversbenadering. Daarentegen is het beleid rondom de bijzondere bijstand zo verweven met ander lokaal beleid, dat gemeenten dit vanwege de effectiviteit aan zichzelf houden’.

KokxDeVoogd

Toekomstbeeld
Maarten de Voogd: ‘De realiteit is dat een gemeente al op meerdere schaalniveau’s samenwerkt met andere gemeenten.’ Ben Kokx vult aan: ‘De toekomst is dat een gemeente vaker taken binnen een bepaald beleidsdomein op meerdere schaalniveaus uitvoert, deels zelf en deels in samenwerking met andere gemeenten. Daarbij kunnen die verbanden per taak wel weer verschillen subregionaal, regionaal , provinciaal of soms zelfs landelijk. Wij noemen dat ‘multischalige uitvoering’. Grote opgave daarbij is om telkens per taak op zoek te gaan naar de schaal waarop de voordelen van uitvoering dicht bij de burger verbonden worden met de voordelen van samenwerking op een grotere schaal voor de administratieve (backoffice) processen. Trap daarbij niet in de valstrik om te veel verschillende taken in dezelfde samenwerking onder te brengen. Immers, iedere taak heeft zijn eigen optimale schaal van uitvoering. Hierbij kunnen ook partners buiten de gemeentelijke sector een rol spelen. Hét thema voor gemeenten, apart
en samen, wordt dus hoe de grootschalige kleinschaligheid te organiseren.’