AEF helpt Rijk bij groot onderhoud Gemeentefonds

20 november 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën hebben Andersson Elffers Felix gevraagd om onderzoek uit te voeren naar het cluster ‘Werk en Inkomen’ van het Gemeentefonds. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in de meicirculaire van 2015 worden bekendgemaakt. 

Gemeentelijke financiën
Gemeenten hebben geld nodig om hun taken te kunnen vervullen. Ze hebben eigen bronnen van inkomsten, zoals de gemeentelijke belastingen, maar het overgrote deel van de gemeentelijke financiën komt binnen via het Rijk: gemiddeld genomen zo’n 40% vanuit het Gemeentefonds en 25% aan specifieke uitkeringen. Het Gemeentefonds (GF), een begrotingsfonds waaruit gemeenten worden gesubsidieerd, heeft anno 2014 een budget van rond de €17 miljard, en de verdeling van het bedrag over de circa 400 gemeenten die ons land telt, gebeurt aan de hand van ruim 60 verdeelmaatstaven.

AEF helpt Rijk bij groot onderhoud Gemeentefonds

Begin dit jaar besloot Minister Plasterk dat het noodzakelijk is om de verdeelsleutel van het Gemeentefonds uitgebreid onder de loep te nemen. Een belangrijke reden voor het onderzoek, dat bekend staat als ‘groot onderhoud’, is de scheefgroei die is ontstaan tussen de gemeentelijke uitgaven en de verdeling in het gemeentefonds. Een tweede belangrijke reden is de nieuwe manier van woningtelling op basis van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), waardoor een van de maatstaven, de woningvoorraad, anders wordt geteld. Bovendien krijgen gemeenten volgend jaar te maken met ingrijpende wijzigingen in het sociale domein door de decentralisaties en de Participatiewet, waardoor omvangrijke nieuwe taken uitgevoerd dienen te worden.

Werk en Inkomen
Specifiek voor het cluster ‘Werk en Inkomen’ – in dit deel van het fonds gaat €1,6 miljard om – hebben de ministeries van BZK en Financiën Andersson Elffers Felix (AEF) in de arm genomen om onderzoek te doen naar de meest wenselijke situatie vanaf 2016. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht, en in de meicirculaire van 2015 worden ze formeel naar buiten gebracht.

* Een aantal voorbeelden van maatstaven: het aantal inwoners, het aantal jongeren, het aantal uitkeringsgerechtigden en de oppervlakte van het land. Hoe de verdeling van het gemeentefonds precies wordt berekend, staat in de ‘Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds’.