OFU heeft volgens AEF aangescherpte regels nodig

06 november 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een aantal incidenten bij het Ondernemersfonds Utrecht was reden om adviesbureau Andersson Elffers Felix een onderzoek uit te laten voeren. Volgens het bureau dienen de regels in de toekomst aangepast te worden om duidelijkheid te verschaffen en nieuwe incidenten te voorkomen.

Het Ondernemersfonds Utrecht (OFU), dat als een driejarige pilot opgericht werd in 2012, streeft ernaar om te voorzien in voorzieningen voor het georganiseerde bedrijfsleven van Utrecht. Naar aanleiding van enkele incidenten kwam het fonds enkele maanden geleden negatief in het nieuws.

Misstanden
Het OFU zou betrokken zijn geweest bij bestedingen die niet passen binnen de kaders van het fonds. Bij de Vereniging Parkmanagement Papendorp (VPP), dat deels door het OFU gefinancierd wordt, vonden enkele misstanden plaats. Een aantal opdrachten werd hierbij aan eigen bestuursleden – en familie van – gegeven, wat de ledenvergadering van de vereniging ertoe bracht het vertrouwen in het bestuur op te zeggen. Daarnaast werden er in Kanaleneiland bestedingen gedaan die niet bij de doelstellingen van het OFU passen. In Lageweide werd het bedrijf van een bestuurslid van de ondernemersvereniging betaald voor een aantal activiteiten, wat het OFU wederom in een slecht licht plaatste in de media.

OFU heeft volgens AEF aangescherpte regels nodig

AEF
Naar aanleiding van deze belangenverstrengende incidenten werd adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) ingeschakeld om het functioneren van het fonds onder de loep te nemen. AEF onderzocht, vanuit het perspectief van de rechtmatigheid de werkwijze van het OFU. Hierbij werd gekeken naar de manier waarop het OFU zijn geld beheert, hoe dit geld beschikbaar komt voor ondernemers- en winkeliersverenigingen en op welke wijze deze partijen gecontroleerd worden door de stichting. In het rapport van AEF, dat het naar aanleiding van het onderzoek maakte, beveelt het adviesbureau aan het karakter van het OFU niet aan te tasten, maar in plaats daarvan de regels aan te scherpen opdat er meer duidelijk geschetst wordt voor de toekomst en nieuwe incidenten voorkomen kunnen worden.

Reactie en vervolgstappen OFU
Het OFU heeft aangegeven mee te gaan in de aanbevelingen uit het onderzoek van AEF. Daarnaast is het OFU momenteel bezig het bestede geld terug te vorderen; waaronder een bedrag van €145.000 aan de VPP. In totaal heeft het OFU enkele tonnen terug te vorderen. Daarnaast heeft het OFU zijn regels aangescherpt: voor opdrachten boven €50.000 dienen er bijvoorbeeld minimaal drie offertes te zijn, om zo in de toekomst verdere incidenten te voorkomen.

Pilot
Dit jaar zou het OFU als pilot eindigen. Het Utrechts College heeft echter bij de gemeenteraad aangegeven de pilot met nog eens drie jaar te verlengen. Momenteel versterkt de gemeente ieder jaar een subsidie aan het fonds, die verkregen wordt uit een verhoging van de onroerende zaakbelasting op niet-woningen: een belangrijke financiële bron voor ondernemers. De pilot bleek de afgelopen jaren goed aangeslagen te zijn. Uit een evaluatie van het Utrechts college blijkt dat het aantal plannen dat bij het OFU werd ingediend sterk toegenomen is en dat de resultaten van het fonds bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat. Daarom is door het college besloten de looptijd van het fonds tot en met 2019 te verlengen.