Deloitte: Fraude kost Britse overheid 20 miljard per jaar

12 november 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dit jaar zal fraude de Britse overheid meer dan £20 miljard kosten, concludeert een nieuw rapport van zakelijke dienstverlener Deloitte in samenwerking met denktank Reform. Niet verrassend wijzen de auteurs erop dat er actie ondernomen moet worden om het grote inkomensverlies te reduceren als gevolg van criminele activiteit.

State of the State
Big 4 firma Deloitte heeft onlangs, samen met denktank Reform, in de UK de derde editie van hun jaarlijkse ‘State of the State’ rapport uitgebracht. Voor het onderzoek, dat een onafhankelijke assessment van de operatie van de Britse publieke sector biedt, analyseerden de bedrijven materiaal van verschillende publieke bronnen, zoals overheidsfinanciën, publieke uitgaven en officiële economische voorspellingen, en complementeerden deze data vervolgens met inzichten van interviews met executives en best practices.

Waar het geld verloren is gegaan

Eén van de gebieden waar de auteurs naar gekeken hebben is de impact van fraude op overheidsoperaties. Volgens hen zal de Britse overheid in het jaar 2014-2015 naar verwachting £20,43 miljard aan inkomsten door fraude verliezen; wat neerkomt op zo’n 25% van het tekort van de Britse overheid. Meer dan de helft (70%) van de fraudes betreft Tax; naar verwachting zal meer dan £14 miljard gefraudeerd worden op dit gebied. Aangezien ‘Tax’ het grootste gedeelte van het inkomen van de Britse overheid uitmaakt (Belasting levert de overheid £167 miljard aan inkomsten, bijna 26% van het totale inkomen), concluderen de auteurs dat het een “belangrijk zorggebied” betreft en dat er zo snel mogelijk tegenacties genomen dienen te worden, voornamelijk in het licht van de Britse groeiende publieke sectorschuld (momenteel £1,4 triljard).

Overheid Deloitte en Reform

Onder de aanbevelingen vallen een betere fraudepreventie, simplificatie van belastingschema’s en verbeterde fraudedetectie-technologie. Andere grote gebieden die gevoelig zijn voor fraude zijn inkoop, subsidies en payrolling.

Fraude NL
Ook in Nederland is de overheid grof geld kwijt aan fraude. Volgens een recent onderzoek van PwC verliest de Rijksoverheid €7,3 miljard aan fraude. Aan fiscale fraude het meest (iets meer dan €4,2 miljoen), daarna volgt zorgfraude en (bijna €2,8 miljoen) en sociale zekerheidsfraude (grofweg €153 miljoen). Ook BTW-fraude (€39 miljoen) haalt geld uit het overheidslaatje, evenals accijnsfraude (€23 miljoen). Gepleegde fraude bij openbare aanbestedingen en subsidiefraude zijn niet in PwC’s rapport opgenomen.

Fraude in Nederland