Ecofys CEO verzorgt keynote tijdens handelsmissie Japan

30 oktober 2014 Consultancy.nl

Momenteel bevindt een delegatie van Nederlandse overheid en bedrijfsleven zich in Japan. Manon Janssen, CEO en Managing Director van Ecofys en Chair van de Topsector Energie, zal vandaag als onderdeel van de handelsmissie een keynote speech geven over offshore wind.

Jaarlijks organiseert het Rijk diverse handelsmissies met als doel om het Nederlandse bedrijfsleven in contact te brengen met buitenlandse afnemers en branchegenoten. Ook levert het de mogelijkheid om buitenlandse markten beter te leren kennen, bestaande contacten te versterken en te netwerken.

Handelsmissie Japan

Deze week vindt, onder leiding van zakelijk missieleider Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW), een handelsmissie plaats in Japan, de op twee na grootste economie ter wereld. Sinds het aantreden van premier Abe in 2012 toont de Japanse economie veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Vooral op het gebied van gezondheid, ouder worden, cybersecurity, energie en smart mobility liggen er commerciële kansen. Het feit dat Japan in 2020 gastland is van de Olympische Spelen biedt bovendien grote kansen voor bepaalde sectoren.

Naast bedrijven en kennisinstellingen zijn ook een aantal topsectoren vertegenwoordigd tijdens de missie, waaronder Topsector Energie. In het kader hiervan zal Manon Janssen, Chair van de Topsector Energie en tevens Managing Director van adviesbureau Ecofys, een keynote speech geven over Offshore Wind tijdens een meeting die als thema ‘Energy Decision, with focus on Renewables and Offshore Wind’ heeft. Janssen geeft sinds mei 2010 leiding aan Ecofys, en vanaf oktober 2013 fungeert ze als boegbeeld van de Topsector Energie. Daarvoor was ze jarenlang werkzaam als leidinggevende bij Philips. Begin deze maand werd ze nog door Trouw uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid.

Hans de Boer - Manon Janssen

Staatsbezoek
De missie is georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het economisch netwerk in Japan, en vindt tegelijk plaats met het Staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Volgende week volgt een handelsmissie in Korea.

Nieuws

Meer nieuws over