Henk Krol vervalste consultancyfactuur en PowerPoint

23 oktober 2014 Consultancy.nl

Opnieuw is een financieel schandaal van Henk Krol aan het licht gekomen. In 2012 ontving de 50Plus-Tweede Kamerlid €19.500 aan subsidie voor een onderzoek naar de marktpositie van de Gay Krant, waarvan hij de hoofdredacteur was. Om het bestaan van het onderzoek – dat nooit uitgevoerd werd – te rechtvaardigen vervalste hij de factuur die naar het betrokken consultancybureau gestuurd zou zijn.

In 2010 vroeg Henk Krol, destijds hoofdredacteur van het inmiddels failliete tijdschrift Gay Krant, subsidie ter waarde van €39.000 aan bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, en kreeg de helft als voorschot. Vervolgens liet hij het fonds weten dat het onderzoek gestart was, en toonde daarbij een vervalste factuur van een consultancybureau. Na een half jaar kwam echter boven water dat het onderzoek nooit plaatsgevonden heeft.

Henk Krol - Consultancy factuur

Fraude
Krol had namelijk een PowerPoint presentatie in elkaar geflanst die vrij summier was. Toen het Stimuleringsfonds aangaf meer cijfertjes en een inhoudelijke analyse te willen zien, viel hij door de mand en kon tevens fluiten naar de rest van de aangevraagde subsidie. Echter, toen de Gay Krant in 2013 failliet ging, kon het fonds de teruggaven van het gesubsidieerde geld ook vergeten. De administratie van het fonds is er destijds ook niet achteraan gegaan.

Niet de juiste persoon
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaat nu wel bekijken of Krol persoonlijk blaam te verwijten valt. Hiervoor zal een jurist ingehuurd worden. Indien Krol schuldig wordt bevonden, zal er aangifte worden gedaan. Krol reageert summier op de aantijgingen: “Ik ben niet de juiste persoon om hierover uitspraken te doen.”

Nieuws

Meer nieuws over