Ziekenhuis Top 100 lijst zegt weinig over kwaliteit

21 oktober 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vergelijkingen van ziekenhuizen in ranglijsten van bijvoorbeeld AD of Elsevier zeggen weinig over prestaties. Ziekenhuizen blijken nog niet in staat om voldoende inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg.

Berenschot heeft de AD -ranglijsten van 2013 en 2014 met elkaar vergeleken. Het valt direct op dat er weinig samenhang is tussen beide jaren. Hetzelfde beeld zou ontstaan wanneer andere opeenvolgende jaargangen met elkaar worden vergeleken. Berenschot heeft dit gevisualiseerd in de nevenstaande figuur. Hierin stelt ieder blokje een ziekenhuis voor met een score op de ranglijst in 2013 (verticale as) en in 2014 (horizontale as). Ziekenhuis A stond bijvoorbeeld in 2013 op plaats 74 en in 2014 op plaats 12. Omgekeerd stond ziekenhuis B in 2013 op plek 2 en in 2014 op plek 72. Het is niet waarschijnlijk dat in één jaar de kwaliteit van een ziekenhuis in deze mate verbetert of verslechtert.

Ziekenhuis Top 100 lijst zegt weinig over kwaliteit

Het gebrek aan samenhang tussen de ranglijsten van twee opeenvolgende jaren is onder meer te wijten aan de informatie die aan deze lijsten ten grondslag ligt. Deze informatie wordt afgeleid van de prestatie-indicatoren die ziekenhuizen jaarlijks aan het Kwaliteitsinstituut (voorheen Zichtbare Zorg) aanleveren. In het rapport ‘Beperkt Zicht’ van het AMC/UvA (2012) wordt aangetoond dat prestatie-indicatoren voor de verantwoording over de kwaliteit van zorg beperkt betrouwbare informatie bevatten en beperkt vergelijkbaar zijn. Dit komt onder meer doordat ziekenhuizen de informatie niet op op een systematische en uniforme wijze verzamelen en berekenen. Ziekenhuizen doen er goed aan dat wel te doen. Dit wordt des te belangrijker vanaf 1 januari 2015, als het bestuur namens de specialisten en het ziekenhuis de zorginkoop gaat doen.

Een artikel van Berenschot adviseur Daan Botje. Dit artikel is eerder geplaatst in Zorgvisie Executive.