Wethouder Culemborg Roeland Geertzen naar p2

26 augustus 2014 Consultancy.nl

Roeland Geertzen heeft de gelederen versterkt van p2, een adviesbureau gespecialiseerd in proces- en projectmanagement. Geertzen was de afgelopen acht jaar Wethouder bij de gemeente Culemborg en heeft ruime expertise op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en sportbeleid. Als Project- en Procesmanager zal hij zich bij p2 bezighouden met transities op het sociale domein bij overheden en andere organisaties.

Roeland Geertzen
Roeland Geertzen behaalde in 1986 zijn master in Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn loopbaan was inmiddels reeds gestart bij de Universiteit van Utrecht als medewerker Dienst Lichamelijke Vorming en Sport, waar hij tussen 1985 en 1989 vier jaar werkzaam was. Geertzen zette onder meer een toekomstvisie studentensport op, en werd vervolgens Directeur en bouwde aan de verzelfstandiging van studentensport.

Begin 1990 werd Geertzen Directeur bij het Sportcentrum Olympos (Utrecht), waar hij zijn eerdere werkzaamheden voortzette en de verzelfstandiging vorm kreeg. Geertzen startte in hetzelfde jaar zijn masterstudie Sportmanagement aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1993 – een jaar voor hij zijn master in Sportmanagement afrondde – stopte Geertzen als Directeur van Olympos en voegde zich in dezelfde rol bij het NKS, een overkoepelende sportorganisatie waar op dit moment 17 lidorganisaties zijn aangesloten met in totaal bijna 1600 verenigingen en meer dan 320.000 leden. Bij het NKS werkte Geertzen ruim 12 jaar. In 2006 besloot hij de overstap te maken naar de gemeente Culemborg, waar hij Wethouder werd.

Roeland Geertzen - P2 Proiectmanagement

In de eerste vier jaar als Wethouder hield hij zich bezig met onder andere onderwijs en jeugd, participatie en integratie, milieu en monumentenzorg. Hij liet scholen bouwen en zette een nieuw jeugdbeleidsplan op, maar besteedde ook zijn aandacht aan bestemmingsplannen. De tweede ambtstermijn bleef zijn portfolio redelijk gelijk aan de voorgaande vier jaren, maar nam hij de functie van lid van RvT OPOR (openbaar onderwijs in Tiel en Culemburg) op zich en werkte aan project Culemborg aan de Lek. Het laatste hield het beleefbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in, waarbij hij voor de Gouden Piramide – de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap – werd genomineerd.

p2
Na acht jaar wethouderschap besloot Geertzen vorige maand een nieuwe uitdaging aan te gaan bij p2, een projectmanagement specialist uit Rossum, die zich richt op zowel publieke als private organisaties. In zijn nieuwe rol als Project- en Procesmanager zal Geertzen zich bezighouden met transities op het sociale domein bij overheden en andere organisaties. Geertzen heeft ruime expertise op het gebied van maatschappelijke vraagstukken, sport-, en onderwijsbeleid.

Nieuws