KplusV, PwC en Radar op Social Enterprise NL congres

25 augustus 2014 Consultancy.nl

Social Enterprise NL organiseert op 4 september het eerste landelijke congres over sociaal ondernemerschap en de rol van de gemeente. De centrale vraag van het evenement luidt: Hoe kunnen gemeenten een social enterprise worden? Vanuit de adviesbranche zullen drie bureaus, KplusV, PwC en RadarAdvies, een inhoudelijke bijdrage leveren aan het evenement.

Volgens voorstanders van Social Enterprises, zullen bedrijven die zich uitsluitend richten op winstmaximalisatie de komende decennia hun concurrentiepositie en soms zelfs hun bestaansrecht verliezen. Naar hun mening ligt de sleutel  tot een duurzaam bedrijfsmodel in de combinatie van ondernemerschap én social, zowel binnen organisaties als tussen bedrijven onderling in een keten. Deze zogenaamde Social Enterprises focussen bovendien sterk op innovatie, duurzaamheid en tonen in hun bedrijfsvoering een hoge maatschappelijke betrokkenheid.

Onlangs werd tijdens de eerste Social Enterprise Day, een initiatief van onder meer Kirkman Company en Gemeente Utrecht, WAKA WAKA de winnaar van de Social Enterprise Start-up Award en ontving de organisatie Interface een Transformation Award – beide organisaties vormden volgens de jury een lichtend voorbeeld van een Social Enterprise.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL
Ook binnen de publieke sector neemt de aandacht voor Social Enterprising toe. Om gemeenten hierin tegemoet te komen organiseert Social Enterprise NL – een landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt – in september het eerste landelijke congres over sociaal ondernemerschap binnen gemeenteland.

Het congres, dat op 4 september plaatsvindt in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort, gaat in op de succesvolle samenwerking tussen gemeenten en social enterprises. Gemeentes staan anno 2014 voor diverse ingrijpende veranderingen – decentralisatie jeugdzorg, WMO, etc. – en daarom kunnen sterke partnerships met social enterprises meer dan ooit helpen bij de maatschappelijke uitdagingen van gemeenten. Voorbeelden van vragen die worden behandeld tijdens het congres zijn: Hoe breng je een goede samenwerking tot stand? Waar liggen de kansen? Wat voor partnerschappen zijn denkbaar? Wat werkt in de praktijk? Wat kunnen we leren van de koplopers? Doelgroep van het congres zijn vooral strategische beleidsbepalers op de domeinen: Economische Zaken, Werk en Inkomen, Milieu, Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn, Inkoop en Financiën.

Sprekers tijdens Social Enterprise NL

Adviesbureaus
Drie adviesbureaus – KplusV, PwC en RadarAdvies – hebben zich aan het congres verbonden en leveren een inhoudelijke bijdrage. Zo verzorgen Astrid Geenen (adviseur ondernemen bij KplusV) en Femke van Bennekom (adviseur sociaal domein bij KplusV) de workshop ‘Uw route naar een social enterprise vriendelijke gemeente’, waarin ze ingaan op wat gemeenten kunnen doen om sociaal ondernemerschap maximaal te stimuleren en te faciliteren. In de workshop ‘Goedkoop duurkoop?’ gaan Robert van der Laan (partner Sustainability and Integrated Reporting bij PwC) en Myrthe van der Plas (Senior Consultant bij PwC) in op de door hen voor inkopers ontwikkelde methode ‘Sustainable Business Modeling’ om inzicht te verschaffen in de maatschappelijk en financieel duurzame aspecten van een product of dienst. En Bert Otten (Senior adviseur bij RadarAdvies) en Aukje Smit (Adviseur sociaal en inclusief ondernemen bij TNO) verzorgen de workshop ‘Wat werkt in de praktijk?’ waarin zij ingaan op hoe gemeentes een integrale visie op sociaal ondernemerschap kunnen ontwikkelen.

Overige (keynote) sprekers op het congres vormen onder meer: Willemijn Verloop (Social Enterprise NL), Nick Temple (Social Enterprise UK), Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen), Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) en Mark Hillen (Social Enterprise NL).

Nieuws