KWINK en Oxperts evalueren Multiband frequentieveiling

03 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Ministerie van Economische Zaken heeft adviesbureaus KWINK groep en Oxperts Consultancy ingehuurd om een onafhankelijk evaluatieonderzoek uit te voeren naar de Multiband frequentieveiling in 2012. De onderzoeksresultaten worden later dit jaar opgeleverd. 

Veiling
De Multiband frequentieveiling eind 2012 was de grootste veiling in de geschiedenis van de Nederlandse telecomhistorie. Vanuit de overheid (overheidsorganisatie Agentschap Telecom*) werd de veiling georganiseerd, waarin licenties voor het gebruik van frequenties worden verleend. Naast de bestaande frequenties die zijn geveild – de vergunningen liepen af in 2013 – zijn er ook licenties voor nieuwe frequentiebanden geveild. Met de oude en nieuwe frequenties kunnen telecompartijen de grote vraag naar mobiel internet en -telefonie beter aan, en zijn ze beter voorbereid voor de nieuwste generatie mobiel internet (LTE) en nieuwe technologieën. 

Vier partijen, de bekende spelers op de markt – Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele 2 – verkregen bij de veiling vergunningen voor het gebruik van deze multiband frequenties, waarmee zij hun internet- en mobiele telefonie diensten kunnen aanbieden. De uitslag van de veiling en de verworven vergunningen vormde een belangrijke mijlpaal die bepaalt hoe de toekomst van de Nederlandse telecommarkt eruit zal zien en via welke telecomaanbieders we straks zullen bellen en internetten. 

Telefonie - Kwink Groep - Oxperts Consultancy

Opbrengsten
Er werden in totaal 41 vergunningen verdeeld over KPN (15 vergunningen – €1,3 miljard), Vodafone (9 vergunningen – €1,3 miljard), T-Mobile (15 vergunningen – €910 miljoen),  en Tele2 (2 vergunningen – €160 miljoen), en de veiling bracht in totaal circa €3,8 miljard op. Kabelmaatschappijen UPC en Ziggo, die aanvankelijk gezamenlijk optrokken als mogelijke afnemers van licenties, hadden uiteindelijk geen interesse, aangezien het prijskaartje voor vergunningen in hun ogen te hoog lag. 

KWINK groep
Na dergelijke grote aanbestedings- en gunningstrajecten is het gebruikelijk dat er geëvalueerd wordt. Het Ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor KWINK groep, een consultancybureau uit Den Haag en Oxperts Consultancy, een niche speler gespecialiseerd in telecom, ingeschakeld. De twee adviesbureaus gaan onderzoek doen naar de gemaakte beleidskeuzes en het proces ter voorbereiding / tijdens de uitvoering van de veiling doorlichten. Bovendien gaan ze ook de uitkomsten en opbrengsten onder de loep nemen. Uit de evaluatie moet blijken of doelstellingen zijn bereikt en of de gehanteerde instrumenten daaraan efficiënt en effectief hebben bijgedragen. Verder dient de evaluatie uit te monden in aanbevelingen voor toekomstige frequentieverdelingen.

*Agentschap Telecom houdt zich bezig met het waarborgen van de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in Nederland.