KplusV: Crowdfunding aandachtspunten voor gemeenten

04 juni 2014 Consultancy.nl

Adviesbureau KplusV heeft een nieuwe white paper uitgebracht waarin het gemeenten vijf tips geeft voor het opzetten en uitvoeren van crowdfunding initiatieven.

Crowdfunding is een wijze van financieren waarbij een grote groep mensen (‘crowd’) individueel investeert. Samen levert dit een bedrag op waarmee een project of onderneming gefinancierd kan worden. Over de afgelopen jaren heeft crowdfunding, in lijn met de opkomst van het internet en de sociale media in het bijzonder, een enorme vlucht genomen. Werd er in 2011 nog €2,5 miljoen aan financiering opgehaald in Nederland, afgelopen jaar ging het al om meer dan €32 miljoen en er lijkt voorlopig geen eind te komen aan deze explosieve groei.

Crowd Funding

Ook onder gemeenten stijgt de interesse naar crowdfunding. Twee redenen liggen hieraan ten grondslag. Ten eerste, banken zijn steeds minder coulant met het verzorgen van krediet, waardoor ondernemers op zoek moeten naar alternatieve financieringsvormen. Ondernemers spelen hierop in door steeds meer hun pijlen te richten op de ‘crowd’. Daarnaast biedt het gemeenten diverse voordelen. Zo sluit het aan bij de brede ontwikkeling naar een faciliterende overheid, waarbij van de publieke sector wordt verwacht dat ze partijen samenbrengt. Ook bevordert het ondernemerschap en daarmee de lokale economie en creëert het meer betrokkenheid tussen burgers en gemeenten.

Ondanks de stijgende populariteit van de financieringsvorm is echter nauwelijks gedegen kennis in de markt over hoe gemeenten crowdfunding kunnen inzetten. Om gemeenten te helpen bij dit vraagstuk heeft KplusV de white paper ‘Gemeente: hoe zet je crowdfunding succesvol in?’ uitgebracht. Het rapport presenteert onder meer vijf tips voor het opzetten en uitvoeren van crowdfunding initiatieven:

1) Het platform

Een digitaal platform is nodig waar initiatieven zich kunnen presenteren en waar burgers deze kunnen bekijken. Het is natuurlijk mogelijk om een eigen platform op te zetten, maar er kan ook voor gekozen worden om samen te werken met één van de bestaande platformen. In het laatste geval zijn de investeringskosten aanzienlijk lager.

Gemeente - Hoe zet je crowdfunding succesvol in

2) Financiën

Het veilig en verantwoord omgaan met de investeringen van burgers is van groot belang, of het nou gaat om donaties, leningen of andere vormen. Alle mensen die geld storten, moeten de zekerheid hebben dat dit geld niet verdwijnt, mocht er iets misgaan. De meest gangbare methode hiervoor is de derdengeldenrekening, ofwel een escrow account. Bij een escrow account komen alle donaties pas vrij op de deadline. Bestaande platformen hebben een escrow account en de grotere platformen hebben ook een AFM-vergunning (vergunning verleend door de Autoriteit Financiële Markten) voor de financiële activiteiten.

3) Timing

Een ander belangrijk punt is de juiste timing. De voorbereiding, de crowdfundingscampagne en de afhandeling duren vaak langer dan verwacht. Een campagne duurt tussen vijf en acht weken, maar ook het voorbereiden kost enkele weken. Het hele proces van uitnodigen van de burgers, selecteren van de voorstellen, voorbereiden van de campagne en de campagne zelf vraagt om een zorgvuldig gepland proces dat enkele maanden in beslag neemt.

4) Communicatie

Goede communicatie is essentieel. De gemeente moet het proces faciliteren en vooral in de pr en marketing zijn toevoegingen nodig. Natuurlijk moet het initiatief (oproep tot aanleveren van initiatieven) bij de burger in beeld komen. En als de campagnes eenmaal lopen, moeten gemeenten de gekozen initiatieven met hun eigen communicatiemiddelen onder de aandacht blijven brengen.

Hendrik van der Meulen - Sjoerd Hamburger

5) Ondersteuning van de initiatieven en initiatiefnemers

Om een crowdfundingscampagne te laten slagen, is goede begeleiding cruciaal. Gemeenten hebben vaak een goed beeld van het ondernemerschap in de regio, maar hebben meestal beperkte kennis van het opzetten en voorbereiden van de campagne. Ook kennis en kunde rond het zorgvuldig selecteren van ideeën met veel potentie is niet bij alle gemeenten in huis. Samenwerking met crowdfundings-experts op die punten is dan ook aan te raden.

Nieuws