Deloitte en PwC winnen discriminatie zaak bij rechter

23 mei 2014 Consultancy.nl

Twee Big Four kantoren werden de afgelopen periode door medewerkers van discriminatie beticht. Deloitte zou onderscheid gemaakt hebben op grond van etniciteit en geslacht bij het bepalen van het arbeidsloon. Het tweede advieskantoor, PwC, zou gediscrimineerd hebben op het vlak van leeftijd. Inmiddels zijn beide bedrijven door de rechter in hun gelijk gesteld. 

Case Deloitte
Een vrouw van Surinaamse afkomst werkt sinds 2006 bij Deloitte Belastingadviseurs, is ingeschaald in jobgrade 6 en stelt dat zij minder verdient dan twee andere collega’s: een vrouwelijke collega van Nederlands komaf met een jobgrade 7 en een mannelijke collega met jobgrade 8. 

De beloningsmaatstaf ‘functiezwaarte’ is bij Deloitte de maatstaf bij het vaststellen van het salaris. Bij de vrouw is de functiezwaarte van haar huidige functie bepalend geweest voor haar beloning. Het loon van de twee andere medewerkers is ook via de functiezwaarte bepaald, alleen waren zij al eerder in hun huidige jobsgrades ingeschaald. Bij Deloitte wordt een jobgrade niet teruggezet wanneer een medewerker een lagere functie gaat bekleden. 

Werknemers - Deloitte en PwC

Het oordeel? Het College voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat Deloitte geen onderscheid maakt op grond van ras en/of geslacht bij de beloning. 

Case PwC
Een man van 58 heeft bij PwC Advisory gesolliciteerd naar de functie van Senior Manager. De advertentie waarop hij reageerde vroeg om 8 tot maximaal 12 jaar relevante werkervaring, het liefst bij een gerenommeerd adviesbureau. Overige functie-eisen waren: een afgeronde WO-opleiding, aantoonbare ervaring met grootschalige changetrajecten en inhoudelijke kennis van Banking en/of Insurance. De man werd schriftelijk afgewezen voor de functie. Hij is ervan overtuigd dat hij afgewezen is omwille van ‘teveel werkervaring’ en dus zijn leeftijd. Zelf is hij ervan overtuigd meer dan 30 jaar relevante werkervaring te hebben en tevens aan de andere eisen te voldoen. 

PwC pleitte ervoor dat de man niet beschikte over minimaal 8 jaar relevante ervaring voor de functie van Senior Manager. Zijn CV en motivatiebrief waren niet overtuigend genoeg om PwC over te halen hem uit te nodigen voor een sollicitatie.

Het College voor de Rechten van de Mens stelt PwC gelijk. Zij mogen bij een eerste selectie afgaan op het schrijven van een sollicitant. Uit niets bleek dat PwC de man op grond van leeftijd heeft afgewezen.

Nieuws