EY en Fagro betrokken bij oprichting Finanza Gelderland

22 mei 2014 Consultancy.nl

15 bedrijven die actief zijn in de regio Gelderland hebben de handen ineengeslagen en een nieuw zakelijk netwerk in het leven geroepen. Het exclusieve netwerk  'Finanza’ richt zich op directieleden en hoger management van grote en middelgrote organisaties verdeeld over verschillende branches. Ook adviesbureaus EY en Fagro maken deel uit van het netwerk.

Finanza
Finanza streeft ernaar om kennis en ervaringen van niveau met elkaar te delen. Het netwerk laat een maximumaantal van 25 deelnemende bedrijven toe om zo de exclusiviteit van het netwerk te kunnen waarborgen. Per sector wordt slechts één bedrijf toegelaten.

Deelnemers en bestuur
Er zijn veel geïnteresseerden voor het nieuwe netwerk. Inmiddels zijn onder meer EY, Fagro, Volker Wessels, ABN Amro, Bartosz ICT, GGNet, Hekkelman Advocaten & Notarissen, ROC A12, Nedcon, Presikhaaf Bedrijven, het Slingeland Ziekenthuis, UL International, VGZ, Penske Logistics en Essilor tot Finanza Gelderland toegetreden.

Fagro EY Finanza

Het bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder Frank Campman (Voorzitter) van Fagro Consultancy en Annemarie Jongerden (Thema coördinator) van EY. De overige bestuursleden zijn afkomstig van ABN Amro, Hekkelman Advocaten & Notarissen en Penske Logistics.

Events
Jaarlijks organiseert Finanza zes bijeenkomsten die alle in het teken van een actueel thema staan. Tijdens een bedrijfsbezoek of op locatie wordt met een ervaringsdeskundige dieper op het onderwerp van de avond ingegaan. Praktijk en theorie worden hierbij gecombineerd om de aanwezigen een uitgebreider referentiekader mee te geven, waarna voldoende ruimte wordt gemaakt voor een open dialoog. Als kennispartner staat de Universiteit van Maastricht garant voor de kwaliteit van de bijeenkomsten, en kent Persoonlijke Educatie punten toe, waarmee de leden kunnen aantonen dat zij beschikken over actuele, vakinhoudelijke kennis. 

Nieuws

Meer nieuws over