Aon NL verhuist pensioenfonds mogelijk naar Belgie

08 mei 2014 Consultancy.nl

Internationale bedrijven kiezen er steeds vaker voor om hun Nederlandse pensioenregeling onder te brengen in België. Risicoadviseur Aon is één van de bedrijven die dit overweegt. De reden hiervoor is dat het vestigingsklimaat in België een stuk aantrekkelijker is dan in Nederland.

Goed geborgd

Naast de ontstane onzekerheid over het langlopende pensioendebat, waarin de regelgeving constant uitgesteld wordt, is het voor internationale bedrijven efficiënter om de pensioenfondsen samen te voegen in één land. Een Europese richtlijn uit 2003 maakt dit ook mogelijk. Dit is vooral interessant voor internationale bedrijven. De financieringseisen zijn gunstiger en flexibeler, wat de kans op een tekort aanzienlijk verkleint. Mocht een tekort zich toch voordoen, dan dient de werkgever geld bij te storten in België. De pensioenen zijn dus goed geborgd.

Eventuele overstap

De voorbereidingen voor de overstap van Aon zitten in de finale fase. De zakelijke dienstverlener streeft ernaar om voor 1 juli een definitief besluit genomen te hebben. Het betreft het overzetten van het beheer van de opgebouwde pensioenen tot 2014. De reden voor de timing is dat Aon een nieuwe pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar, wat de vraag deed rijzen welke kant zij nu opgingen. België lijkt de aantrekkelijkste optie na een jaar onderzoek.

Aon - Pensioen

Klaar met politiek gesoebat

De regering spreekt al jaren over het aanpassen van het Nederlandse pensioenstelsel, maar blijft concreet beleid echter uitstellen. Bedrijven zijn het zat en kiezen steeds vaker voor zekerheid in België. Daar gelden soepelere overheidsvoorschriften waarbij de eisen voor de financiering minder zwaar zijn. Ook kunnen de fondsen in België hun verplichtingen vaak met een gunstigere rente berekenen.

Wie ging hen voor

Indien Aon inderdaad voor België kiest, maakt dat hen tot het vierde internationale bedrijf dat deze stap zet. Farmaciebedrijf Johnson & Johnson, producent van contactlenzen Alcon en financieel dienstverlener Euroclear ging hen al voor.

Kritiek

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft inmiddels kritiek geuit op het plan van Aon om over te stappen. Hij noemt de overstap “een vlucht” en “zeer onverantwoord”. Volgens de minister lopen de fondsen risico's die binnen de Nederlandse regelgeving niet toegestaan worden. Dijsselbloem: “Als het gesoebat over de regels de reden is, lijkt me dat buitengewoon kwetsbaar voor de mensen die hun pensioen via dat fonds hebben geregeld.”

Nieuws