Turner: Vier grondprincipes van strategie-executie

06 mei 2014 Consultancy.nl

De focus onder bestuurders van grote ondernemingen verschuift meer en meer van ‘strategie om de strategie’ naar strategie-executie. Het moet wel. Door steeds kortere levenscycli van producten, hogere risico’s bij innovaties en in steeds kritischere en minder loyale markten wordt het verschil tussen winst of verlies bepaald door executiekracht. Tegelijkertijd verkwisten bedrijven veel middelen vanwege de notoir lage slagingskansen. Het bewijs van een excellente strategie ligt (pas) in haar excellente executie. Het ontwikkelen van slagkracht in strategie-executie is dus de nr.1 job van managers.

Wat maakt of kraakt slagkracht in strategie-executie? Aan de hand van jarenlange ervaring op dit gebied geeft Turner Directeur Jacques Pijl 4 bewezen grondprincipes van effectieve strategie-executie.

Jacques Pijl - Turner

Grondprincipe 1:
Stel strategische slagkracht en wendbaarheid boven strategische planbaarheid.
Stop met langetermijn beleidsplannen en bijbehorende vuistdikke organisatie- blauwdrukken. Tegen de tijd dat ze af zijn en vertaald naar jaar- en afdelingsplannen, zijn ze alweer achterhaald. Stop ook met eindeloze visievorming. Als je een bestuurder hoort zeggen dat hij alleen maar stuurt op ‘een stip op de horizon’, is dat populaire maar gevaarlijke onzin. Een waarschuwing dus voor het oude langetermijn blauwdrukdenken, maar ook geen pleidooi voor stoppen met vooruitdenken. Harry Starren beschrijft dat heel mooi als planningsparadox: de noodzaak om proactief te zijn neemt toe, maar de zinvolheid ervan neemt af. Omarm de paradox. Houd de strategievorming compact en toets haar vaker. Van eens per drie tot vijf jaar langdradig naar elke twee jaar compact.’

Grondprincipe 2: 
Zie strategie-executie als de nr.1 job van leiders en als een volwaardige discipline.
Strategie-executie is een vak. Een hoofdvak! Het moet een te verwerven, beoordelen, ontwikkelen en belonen kerncompetentie op zich worden. In elke organisatie, ongeacht de functie. Voorbeeld: een van de redenen waarom Nestlé op veel fronten het beter doet dan veel grote concurrenten is dat het academische waterhoofd van briljante academici er minder groot is. Nestlé werft mensen met een bias for action. En excellence in strategie-executie is daar in de boardroom een belangrijker onderwerp dan strategische analyse.

Grondprincipe 3: 
Draai de besteding van tijd en middelen radicaal om: besteed 80 procent aan pure executie.
Nu is dat meestal andersom. Dit wordt saillant geïllustreerd door de anekdote van Ben Verwaayen:

Anekdote van Ben Verwaayen

Maar hoe keer je die besteding om? Een aantal praktische handvatten:

1. Halveer jaarlijkse businessplanning in tijd en dikte van de plannen 

2. Sta niet meer dan één A4 per geselecteerd initiatief (actie / project / programma) toe

3. Stuur op iteratief ontwikkelen en implementeren in plaats van de klassieke route te volgen 

4. Maak een leidend principe in elk initiatief om maximaal 20 procent van de beschikbare middelen en tijd aan analyse te besteden en 80 procent aan pure executie

Grondprincipe 4: 
Heb de moed de woestijn in te willen, volhard en vier elke oase.Misschien is het ontbreken van moed wel de grootste faalfactor in strategie-executie. Dat we onderweg te vaak en te vroeg af haken, dat doelen verdampen en we daar allemaal zelf ook zo debet aan zijn dat we elkaar de hand boven het hoofd houden en het laten gebeuren...

Gerelateerd artikel: Turner: Van strategieontwikkeling naar implementatie.

Nieuws

Meer nieuws over