Ecofys: Minder energieverbruik na investering in huis

05 mei 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Ecofys in samenwerking met Wageningen University een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen het investeringsgedrag in energiebesparende maatregelen en energiezuinig verbruiksgedrag van huiseigenaren. Hieruit blijkt dat er een duidelijke positieve relatie bestaat. Overheden en marktpartijen worden geadviseerd om in hun beleid en dienstverlening hierop in te spelen. 

Middels twee vragenlijsten onder bijna 6.000 respondenten probeerden de onderzoekers antwoorden te vinden op twee vragen. Ten eerste of er samenhang te vinden is tussen energiezuinig gedrag en investeringsbereidheid en ten tweede: welke invloed hebben investeringen op het verbruiksgedrag van mensen? De eerste vraag richt zich op de relatie tussen dagelijks gedrag van consumenten, zoals douchen, wassen, apparaatgebruik, verlichten (verbruiksgedrag) en de bereidheid te investeren in energiebesparende maatregelen (investeringsbereidheid). De tweede vraag richt zich op de effecten van het nemen van energiebesparende maatregelen (investeringsgedrag) op verbruiksgedrag. 

Ecofys - Energieverbruik thuis 

Investeringsbereidheid
De analyse laat zien dat er een positieve relatie is tussen verbruikersgedrag en investeringsbereidheid onder individuele huiseigenaren. Voor huiseigenaren in een Vereniging van Eigenaren (VvE) en huurders geldt dit niet. De positieve relatie geldt voor elke leeftijdsgroep en sekse maar is iets minder sterk voor huiseigenaren tussen de 45 en 65 jaar. Ook heeft investeringsbereidheid te maken met de ervaring in het nemen van energiebesparende maatregelen, één van de opvallendste resultaten uit het onderzoek. Immers, hoe meer energiebesparende maatregelen men neemt, des te sneller is er bereidheid om meer van zulke maatregelen te nemen. Al geldt dit wederom niet voor huiseigenaren die in een VvE verenigd zijn. 

Bovendien blijkt dat hoe jonger mensen zijn en hoe langer zij in hun woning verwachten te blijven, des te meer zullen zij bereid zijn om te investeren. Over het geslacht van de huiseigenaren in relatie tot het onderzoek valt het volgende te stellen: mannelijke individuele huiseigenaren zijn eerder bereid te investeren, terwijl in VvE’s vrouwen sneller investeringsbereid zijn. 

Ecofys - Scores gebruikersgedrag

Energiezuinigheid
Verder toont het onderzoek aan dat het nemen van energiebesparende maatregelen een positieve invloed heeft op verbruiksgedrag. Men stelt zich meer op de hoogte van dagelijkse mogelijkheden om energie te besparen – er wordt bijvoorbeeld korter gedoucht, op lagere temperatuur gewassen, apparaten worden niet alleen stand-by maar ook werkelijk uitgezet. Deze trend is het sterkste te zien bij huiseigenaren die zonnepanelen hebben aangeschaft. Het isoleren van een woning of het laten plaatsen van een efficiëntere CV heeft een iets minder sterk effect op verbruiksgedrag.