AEF helpt Tilburg bij de voorbereiding op Wmo taken

30 april 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Net als alle andere Nederlandse gemeenten is ook Tilburg druk bezig met de voorbereidingen op de naderende decentralisaties. Op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt de gemeente hierin ondersteund door adviesbureau Andersson Elffers Felix. 

Vanaf 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van diverse grote sociale-, maatschappelijke en zorg-gerelateerde taken verschoven van het Rijk naar gemeenten. Voor gemeenten zal dit ingrijpende gevolgen hebben op het beleid en de bedrijfsvoering, aan hun de taak om zich het komende jaar voor te bereiden op deze zogeheten decentralisaties. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Een van de nieuwe taken voor gemeenten wordt de uitvoering van de nieuwe Wmo. Met de nieuwe Wmo, die per 1 januari 2015 in werking treedt, gaat de verantwoordelijkheid voor de uitvoer van woonbegeleiding (zoals hulp bij de administratie en ondersteuning bij persoonlijke problemen) en huishoudelijke hulp van zorgaanbieders naar gemeentes. 

Tilburg - AEF ondersteunt inkoop WMO

In gemeente Tilburg zal de invoering van de Wmo een impact hebben op naar schatting 3.000 inwoners. Om goed voorbereid te zijn op de zorgvraag van deze cliënten heeft de gemeente Andersson Elffers Felix ingeschakeld om te ondersteunen. De belangrijkste opdracht voor het adviesbureau: breng de verwachte zorgvraag in kaart. Met deze informatie wordt inzichtelijk gemaakt wat Tilburg moet inkopen en vervolgens ook bij welke aanbieders ze kunnen ‘shoppen’. 

“De gedachte is de zorg op populatieniveau te onderscheiden naar verschillende doelgroepen, zoals ouderen, psychologische en psychiatrische hulpvragers. Aanbieders krijgen veel vrijheid bij het formuleren van een breed zorgaanbod” aldus Pieterjan van Delden, adviseur bij AEF.

Decentralisaties
Andersson Elffers Felix is sterk actief in advisering en ondersteuning omtrent decentralisatie-vraagstukken. Zo ontwikkelt het in opdracht van de ministeries van VWS en BZK het budget-verdeelmodel voor de nieuwe Wmo-taken. Daarnaast ondersteunt het Utrechtse adviesbureau diverse gemeenten bij de voorbereiding op hun nieuwe taken.