PwC: Detacheringsbranche klimt langzaam uit het dal

14 april 2014 Consultancy.nl

Na jaren van krimp klimt de Nederlandse detacheringsbranche uit het dal. De omzet nam in het laatste kwartaal van 2013 toe met 6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de meest recente kwartaalmonitor voor de detacheringsbranche van PwC. Detacheerders profiteren vooral van de aantrekkende vraag naar specialisten op het gebied van ICT, financiën en techniek.

Martin Bond, sectorleider zakelijke dienstverlening van PwC, ziet eindelijk een trendbreuk met het verleden. “Bemoedigend is vooral dat het herstel zich in nagenoeg alle vakgebieden en sectoren voordoet. In voorgaande kwartalen bleef de sector overheid ver achter, maar ook daar is het herstel nu zichtbaar”. De grootste omzetstijging in het vierde kwartaal werd gerealiseerd in de ICT (14%), gevolgd door finance (8%) en techniek (4%).

PwC - Detachering

Aantal bankzitters neemt af

Uit de monitor blijkt dat tevens het aantal bankzitters bij detacheringsbureaus afneemt. Bond: “Detacheerders hebben jarenlang een hoge prijs betaald voor het grote aantal professionals dat niet inzetbaar was. Dit heeft de winstgevendheid van de sector sterk onder druk gezet, zo blijkt uit ons onderzoek. Het aantal beschikbare uren dat niet factureerbaar is, is nog steeds relatief hoog. Maar het percentage daalde van 9,4% in het eerste kwartaal van 2013 naar 7% in het vierde kwartaal”.

Vooruitzicht

De PwC adviseur verwacht dat het herstel doorzet in 2014. “In de detacheringsbranche is de start van het jaar, wanneer veel projectcontracten aflopen, richtinggevend voor de rest van het jaar. Vrijwel alle detacheerders stellen dat de start van 2014 hoopgevend is. Er ligt een goede basis om de ingezette groei verder uit te bouwen”.

Nieuws

Meer nieuws over