Deloitte Digital wil digitale adviesmarkt veroveren

07 april 2014 Consultancy.nl 10 min. leestijd

Sinds de lancering van Deloitte Digital medio 2012 heeft Deloitte zijn wereldwijde aanwezigheid in de digital consultancymarkt flink uitgebreid. Ook in Nederland is Deloitte Digital actief, inmiddels met meer dan honderd specialisten op het gebied van onder meer strategie, marketing en technologie. Consultancy.nl sprak met Vincent Rutgers, lead partner van Deloitte Digital in ons land, over het belang van digital, het onderscheidend vermogen van Deloitte en de ambities van de digitale adviespraktijk.

Kun je ons een korte samenvatting geven van je achtergrond?
Ik ben in 1986 begonnen als bedrijfskundige en ben al snel in de mobiele telecommunicatie wereld terecht gekomen. Initieel in dienst van hardware leveranciers, sinds 1994 werk ik als management consultant. De afgelopen 20 jaar heb ik veel bedrijven geadviseerd over klant en product strategie, pricing, company start-ups en business transformatie. Door alle ontwikkelingen en veranderingen als gevolg van de enorme groei in het gebruik van internet ben ik 3 jaar geleden met Digital transformatie in aanraking gekomen en heb eerst bij Capgemini een unit voor Digital Transformatie opgezet en sinds ik eind 2012 bij Deloitte begonnen ben als partner leid ik ‘Deloitte Digital’.

Deloitte - Digital Transformation

Bij Deloitte help je klanten vooral met het inspelen op ‘Digital Disruption’. Waarom is digital zo belangrijk voor bedrijven?
Het internet heeft de afgelopen tien jaar gezorgd voor een fundamentele verandering in de manier waarop mensen communiceren, waarop klanten zich gedragen en bedrijven opereren. Iedereen verwacht tegenwoordig dat interactie en transacties altijd en overal mogelijk zijn en bovendien veilig kunnen plaatsvinden. Daardoor groeit de behoefte aan snelle netwerken, geavanceerde mobiele apparaten en applicaties evenals uitgebreide beveiliging om ervoor te zorgen dat het misbruik van nieuwe technologieën beheersbaar blijft.

Digitale tools en technologieën hebben ondertussen een belangrijke positie in het bedrijfsleven ingenomen en stimuleren niet alleen grote veranderingen in de manier waarop bedrijven en wijzelf werken en communiceren, het leidt bovendien tot nieuwe business modellen die bedrijven moeten helpen om maximaal voordeel kunnen behalen uit de deze nieuwe technologische ontwikkelingen. Voordeel dat kan leiden tot omzetgroei, efficiëntere en effectievere bedrijfsprocessen of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor bestaande of voor nieuwe markten en klanten.

Je hebt tijdens je loopbaan diverse megatrends voorbij zien komen, zoals de liberalisering in de telecom sector, de impact van globalisatie voor multinationals en de opkomst van online voor de mediasector. Hoe verhoudt de impact van digital zich tot deze megatrends?
Het gebruik van digital tools en applicaties in bedrijven is geen nieuw fenomeen. De afgelopen jaren hebben echter de mogelijkheden van digital als ook de snelheid waarin digitale ontwikkelingen door gebruikers, werknemers en bedrijven worden geaccepteerd een enorme versnelling laten zien.

Technologische trends

Zo heeft het bijvoorbeeld meer dan 10 jaar geduurd voor mobiele telefoons een aanzienlijk marktaandeel hadden, voor internet was dat al minder dan 7 jaar en voor tablets en i-pads zal dat zelfs minder dan vier jaar zijn. De snelheid van deze technologische verandering stimuleert nieuw klantengedrag en gebruik van nieuwe applicaties en hebben daardoor een aanzienlijke impact op de interne en externe processen en functies in bedrijven. Globalisering van bedrijven, niet alleen van multinationals, wat een aantal jaren geleden is ingezet, zal hierdoor alleen maar versneld toenemen.

Tijdig innoveren is hierbij voor bedrijven belangrijker dan ooit. De markt kan overspoeld worden door goedkope alternatieven voor bestaande producten en goede innovatieve ideeën moeten soms in een heel andere richting worden gezocht dan gebruikelijk. Daarbij is innoveren alleen niet genoeg: wie de internationale concurrentie voor wil blijven moet het ook nog eens snel doen.

In welke branches liggen volgens jou de grootste voordelen van digitalisering, en waarom?
Alle industrieën zullen een vorm van digital verandering of disruptie zien, al zal de snelheid van verandering als ook van de impact van digital wel zeker verschillen per industrie. In eerste instantie zullen verandering en impact het grootst zijn in de financiële sector, in het retail en consumer business segment en in de telecom en media sector. In de energie sector en in bouw en productie bedrijven is de verwachting dat dit in eerste instantie minder groot zal zijn, maar dat ook deze sectoren uiteindelijk zullen veranderen.

Digitalisering sectoren

Tegenover alle enorme voordelen van digital staan ook enkele risico’s. Een recent onderzoek van Deloitte laat zien dat digitale ontwikkelingen, zoals social media en analytics, op dit moment worden gezien als een van de belangrijkste strategische risico’s voor ondernemingen. Hoe kunnen bedrijven de voordelen plukken van digital terwijl tegelijkertijd de negatieve gevolgen kunnen worden beperkt?
Mensen en organisaties genereren een groot aantal signalen en gegevens (data), vaak conflicterend en soms verwarrend. Deze wirwar van gegevens groeit exponentieel en komt zowel van interne als externe bronnen. Voor bedrijven is het van essentieel belang om de juiste signalen op te pikken en daar wat mee te doen. Tegelijkertijd wordt dat ook steeds moeilijker. Data-analyse maakt het mogelijk om deze gegevens te onderzoeken en daar inzichten uit te halen die helpen om tot betere beslissingen te komen. 

Data-analyse is op zichzelf niets nieuws; organisaties hebben altijd al analyses losgelaten op de gegevens die voor hen van belang zijn. Tegenwoordig zijn daar echter geavanceerde data-analyse technieken voor nodig door de complexiteit van de digitale wereld, de grote hoeveelheid beschikbare gegevens en de noodzaak om snel beslissingen te kunnen nemen. Voor proces-verbeteringen zijn inzichten nodig op basis van historische gegevens, het snel doorvoeren van operationele veranderingen vereist real-time-inzichten en het ontwikkelen van onderscheidende strategische keuzes kan niet zonder inzichten die worden afgeleid uit signalen uit het interne en externe ecosysteem.

BIG DATA

De digitale revolutie zorgt daarnaast niet alleen voor innovatie en groei, maar zorgt er ook voor dat organisaties worden blootgesteld aan nieuwe en snel opkomende bedreigingen. Eigendommen die eerder fysiek beveiligd waren zijn nu online bereikbaar. Organisaties krijgen daardoor te maken met een breed scala aan minder zichtbare risico’s. Het gebruik en ook de waarde van digitale eigendommen groeit snel, en dat maakt mogelijke aanvallers steeds creatiever en gemotiveerder. Het beveiligen van eigendommen en processen in de digitale wereld wordt voor ondernemingen complexer naarmate nieuwe technologieën en nieuwe manieren van samenwerken ook weer nieuwe beveiligingsuitdagingen oproepen. Organisaties zullen daarom moeten nadenken over intelligente antwoorden op de groeiende bedreiging van cyber attacks.

Voor de buitenwereld lijkt Deloitte Digital een samensmelting van de diverse diensten die Deloitte al leverde – zoals Digital Strategy, Mobility, Analytics, Cyber Security, Web, Social, enz. Waarom heeft Deloitte ervoor gekozen om zijn ‘digitale’ diensten onder één label samen te brengen?
Digital en de snelheid van digitale transformatie in bedrijven is ondertussen een voorwaarde voor succes in de toekomst. Bedrijven, en dus de klanten van Deloitte, hebben nu meer dan ooit kansen om met klanten in contact te komen, om te verkopen en om de zichtbaarheid van hun merk te vergroten. Door het werken met klanten zien wij dat projecten soms klant en business gedreven zijn, soms een creatieve insteek vragen en soms ook met technologie en ondersteunende processen te maken hebben. Het succes in de ondersteuning van onze klanten zit in het combineren van deze verschillende invalshoeken in nieuwe digitale initiatieven. Deloitte Digital gaat daarom vooral over het combineren van deze 3 invalshoeken en is dus Part Business, Part Creative, Part Technology, One hundred percent Deloitte Digital.

Vincent Rutgers - Deloitte Digital

De mega-vraag van klanten naar digital consulting is niet onopgemerkt gebleven onder adviesbureaus. Diverse concurrenten hebben in de afgelopen maanden ook zogeheten ‘Digital’ praktijken opgericht. Hoe onderscheidt Deloitte zich van de rest?
Onder de brand Deloitte Digital, geven wij brede en diepgaande ondersteuning aan onze klanten rondom al hun digitale vraagstukken. Deloitte Digital is in staat om klanten te helpen van creatieve Customer Experience oplossingen tot aan de ‘hard-core’ back-end processen en ondersteunende technologie. De Deloitte brand name garandeert hierbij een hoge toegevoegde waarde en betrouwbare, volledig geïntegreerde oplossingen waarbij onze uitgebreide ervaring met strategie advies, data problematiek, technologie, internationaal netwerken en bewezen methodologie ons hierbij een voorsprong geeft.

Sinds de wereldwijde lancering van Deloitte Digital medio 2012 is het platform geleidelijk aan wereldwijd uitgerold. Hoe ver is Deloitte Nederland in zijn volwassenheid’?
Na de overname van creative agency Übermind medio 2012, heeft Deloitte Deloitte Digital’ vanuit haar praktijken in Australië en de Verenigde Staten gelanceerd. Dit heeft zich de afgelopen periode tot een wereldwijde adviespraktijk ontwikkelt welke zich richt op online, mobiele, data analytics, cyber security en de digitale technologiemarkt. Ruim 1,000 consultants wereldwijd en meer dan honderd in de Nederlandse Deloitte organisatie, variërend van strategy tot marketing en IT specialisten, hebben zich verbonden aan Deloitte Digital.

Deloitte Digital - Diensten

Als onderdeel van Deloitte Digital zijn ondertussen door overnames en eigen interne groei een behoorlijk aantal creatieve studio’s opgezet in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Australië en is met veel bedrijven een samenwerkingsverband aangegaan. Ook in Nederland maakt Deloitte Digital die groei door en kunnen we onze Nederlandse klanten een volledig aanbod van digitale adviesdiensten aanbieden op het gebied van digitale strategie, Online en mobile, Social apps, Social analytics, eCommerce en mCommerce, Omnichannel strategie en rondom Digital Enterprise ERP.

Welke ambitie heeft Deloitte Nederland met Deloitte Digital voor de komende jaren?
De impact van internet en van digitale veranderingen worden de komende jaren alleen maar belangrijker voor bedrijven. Deloitte Nederland wil één van de leidende adviesfirma’s in Nederland zijn die lokale en internationale klanten kan helpen met alle aspecten rondom Digital en digitale transformatie: van het ontwikkelen van een creatieve strategie tot aan de implementatie van technologie en processen. Deloitte is hiervoor in een unieke positie door gebruik te maken van haar uitgebreide internationale netwerk, haar diepgaande digitale kennis en brede ervaring.