10 kenmerken voor een succesvol expat programma

20 maart 2014 Consultancy.nl

Ondanks de crisis is het aantal expat-opdrachten in de afgelopen jaren fors gestegen. Een recent onderzoek van Mercer toont aan dat het aantal expat-opdrachten tussen 2011 en 2013 met maar liefst 50% is gestegen. Ook voor de komende twee jaar voorziet de helft van multinationals een toename in expat-uitzendingen. Belangrijkste redenen: internationalisering van het zakenleven, krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende inzet van internationale opdrachten als strategisch HR instrument.

Voor HR afdelingen van multinationals vormt expat management echter een uitdagende taak. Zo moet er een belans gevonden worden tussen kosten – expats zijn over de hele line 3 x zo duur – en de toegevoegde waarde ten opzichte van lokale professionals. Bovendien moeten er diverse HR aspecten voor werknemers geregeld worden, waaronder op het gebied van HR, tax, fiscaal, en persoonlijke veiligheid van de expats. In het recente rapport ‘Multinational Employers’ vroeg Mercer HR-manager van wereldwijde organisaties naar hun mening over welke factoren een expat-programma succesvol maken. Vanuit alle feedback hebben de consultants de 10 belangrijkste succescriteria opgesteld.

Succesvol expat programma

Vergelijk het expatprogramma met de concurrentie
Een verschil met de concurrentie kan verklaarbaar zijn, maar het is belangrijk om te weten hoe je als organisatie scoort. Ook is dit een goed moment om met de bestuurders van een organisatie na te gaan of het expatprogramma de strategische en operationele doelen aanvult.

Feedback van de werknemer is misleidend
Expats geven bij intern onderzoek zelden kritiek op de beloning, maar eerder op zaken als slechte communicatie, het gebrek aan huisvestingbegeleiding en onduidelijkheid over herplaatsing. Dat zijn zaken die niet simpelweg op te lossen zijn met extra budget en die ook weinig zeggen in hoeverre het expatbeleid afwijkt ten opzichte van andere organisaties. Het is daarom beter een onafhankelijk onderzoek uit te voeren door een derde partij.

Wijk uit naar gebieden buiten de traditionele expatlocaties om kosten te drukken
Expats kunnen naar Hong Kong, maar ook naar een relatief goedkopere stad in de regio. Het loont om te kijken naar gebieden die afwijken van traditionele expat-oorden, zoals Oost-Europa en het midden en zuiden van Afrika.

Mercer

Bied zowel budgettaire vrijheden als grenzen
Zoek naar de juiste balans om expats flexibel te laten zijn in hun uitgaven, maar benoem duidelijk de grenzen. Zowel op businessniveau als individueel.

Het gras is altijd groener bij de buren
Huisvestingskosten vormen, na salaris en belastingen, de grootste kostenpost voor expats. Onderzoek daarom grondig de kosten van huisvesting in de expatregio. Stel op basis daarvan richtlijnen op.

Koppel expat-programma’s aan talent management
Stel specifieke competenties vast voor internationale leiders, en koppel die aan expatprogramma’s. Daarmee borg je de kwaliteit van je organisatie bij verdere expansie en weet de expat zelf wat er van hem verwacht wordt.

Expats

Meten is weten
Expats vormen voor overheden een belangrijke inkomstenbron. Vanuit fiscale regelingen is het dus belangrijk precies te weten hoeveel dagen per jaar zakelijke reizigers gestationeerd zijn. Daarbij is het cruciaal om niet alleen naar de locatie te kijken, maar ook naar de beloningen. Op basis van die informatie kun je ook beter berekenen of de vergoeding moet plaatsvinden vanuit een standaard kostenvergoeding of dat het kosteneffectiever is om serviceflats te beheren.

Onderzoek een ‘local plus’ beloning
De basis waarop de expat is uitgezonden en de duur van de uitzending, maakt dat het kan lonen om te onderzoeken of een ‘local plus’-compensatie volstaat. Daarmee wordt het expatbeloningsbeleid gekoppeld aan dat van de lokale beloningsnormen. Vooral in Azië zijn dit soort regelingen toegenomen.

Het thuisland hoeft geen thuisland meer te zijn
Duurt de opdracht langer dan vijf jaar? Of is er op de lokale markt voldoende talent aanwezig om in te zetten voor de opdracht? Dan kan het zinvoller zijn om lokale krachten in te huren. Wordt een expat langer dan vijf jaar uitgezonden, dan kan deze ook conform de beloningsmaatstaven in het uitgezonden land beloond worden.

Belonen op basis van een index? Neem de gegevens niet klakkeloos over
Op basis van indices worden aannames gemaakt voor de extra kosten van levensonderhoud. Onderzoek deze aannames regelmatig. Komen de kosten overeen met de uitgave patronen van de expat populatie? In een markt die steeds mondialer wordt en waar veel jongeren actief zijn is het zinvol dit continu te monitoren.

* De totale kosten van het verplaatsen van een werknemer en zijn familie naar het buitenland, accommodatie en compensatie bedragen gemiddeld zo’n drie keer het basissalaris.

Nieuws

Meer nieuws over