60% verkiesbare ZZPers ziet politiek als inkomstenbron

17 maart 2014 Consultancy.nl

Veel ZZP’s en freelance adviseurs kiezen naast hun advieswerkzaamheden voor een rol in de gemeentelijke politiek. In meer dan de helft van de gevallen niet uit idealisme, maar omdat ze hier een nieuwe inkomstenbron in zien. Ook geeft meer dan de helft van de freelancers aan dat ze lobbyen voor een partij die niet geheel overeenkomt met hun eigen initiële politieke keuze. Een verontrustende trend, aldus ZZP Netwerk Nederland.

Als gevolg van het economische klimaat hebben ZZP’s en interim adviseurs het de afgelopen jaren zwaar gehad. Tarieven staan onder druk en de declarabiliteit ligt structureel lager dan voor de crisisjaren, met als gevolg dat een grote groep ZZP’ers genoodzaakt wordt om op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen en inkomstenbronen. Een nieuwe enquête van ZZP Netwerk Nederland concludeert dat een rol in de lokale politiek steeds vaker wordt gezien als een manier om extra inkomsten te genereren.

Helft verkiesbare ZZPers ziet politiek als inkomstenbron

Het platform ondervroeg 71 verkiesbare zelfstandigen zonder personeel (verkiesbaar in 58 gemeenten) naar hun beweegredenen. Hieruit blijkt dat 60% zich niet verkiesbaar zou hebben gesteld als ze genoeg inkomsten uit hun onderneming konden genereren. “De financiële nood bij ZZP’ers is blijkbaar dusdanig hoog dat men in een ultieme wanhoopspoging zichzelf dus kandidaat heeft gesteld voor een zetel in de eigen gemeenteraad. Als men gekozen wordt, dan levert dat vier jaar lang maandelijks een onkostenvergoeding op” aldus Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. Wanneer ze ná de verkiezingen van 19 maart een zetel in de gemeenteraad weten te veroveren, dan kan hun ‘onkostenvergoeding’ oplopen tot zo’n €2.000 bruto per maand*.

Opmerkelijk is ook dat geen van de ondervraagde ZZP’ers een jaar geleden nog gedacht had deze keuze te maken. Ook erkent net iets meer dan de helft van ZZP’ers dat ze nu voor een politieke partij op de lijst staan die niet initieel de eigen (ideologische) keuze was.

“Deze cijfers zijn nogal verontrustend, dit zal niet bijdragen aan verder vertrouwen in de politiek” aldus Helmers. “De beweegredenen om de politiek in te gaan mogen niet zijn ingegeven door financiële nood. Je gaat de politiek in om iets voor de maatschappij te betekenen, beredeneerd vanuit je eigen visie of ideologie op de samenleving” sluit Helmers af.

* De onkostenvergoeding die een volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad ontvangt is afhankelijk van het aantal inwoners dat een gemeente heeft.

Nieuws