AEF: Privacydebat hindert voortgang ID-management

14 maart 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Andersson Elffers Felix (AEF) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de discussie over identiteitsmanagement in zes Europese landen, waaronder Nederland. Hieruit blijkt dat de discussie omtrent ID-management in Nederland sterk verschilt met landen als Duitsland, België en Groot-Brittannië.

In de huidige genetwerkte en gedigitaliseerde samenleving is identificatie van groot belang. Veel dagelijkse handelingen van Nederlandse burgers zijn gekoppeld aan identiteitsgegevens, zoals mobiel bellen, pinbetalingen, internetten en reizen met het OV. Hiermee ontstaat de noodzaak identiteits-gegevens verantwoord te beheren, ook bekend als identiteitsmanagement.

Identiteit op orde

Voor de overheid, een van de grootste houders van identiteitsgegevens, vormt identiteitsmanagement een belangrijk thema de komende jaren. Als gevolg van nieuwe trends en ontwikkelingen heeft het Rijk in toenemende mate de taak om identiteitsgegevens goed te managen.

AEF onderzoekt identiteitsmanagement in Europa

Daarnaast is de overheid in zijn eigen bedrijfsvoering ook steeds meer afhankelijk van ID-data. Om deze uitdaging te lijf te gaan heeft de overheid onlangs het programma ‘Identiteit op orde’ gelanceerd. Belangrijkste doelstelling: een geïntegreerd ID-stelsel ontwikkelen voor burgers en vreemdelingen dat de juiste balans vindt tussen het spanningsveld privacy, veiligheid, gebruikersgemak en efficiëntie.

Voor het vormgeven van het toekomstig beleid op ID-management heeft de overheid adviesbureu AEF gevraagd om de discussie over identiteitsmanagement in kaart te brengen. Zes Europese landen zijn meegenomen in de analyse: Nederland, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Zweden en Vlaanderen. Onderwerpen die onder de loep werden genomen zijn onder meer identiteitsfraude, eID (elektronische identificatie), het biometrische paspoort en het elektronisch patiëntendossier.

Focus op privacy

Uit de media-analyse komt naar voren dat de discussie over identiteitsmanagement in Nederland sterk verschilt ten opzichte van de andere landen. “Het Nederlandse debat kenmerkt zich door een principiële focus op privacy, waar in het buitenland meer ruimte is voor een afgewogen debat waarin naast privacy ook belangen als veiligheid en technologische vooruitgang een rol spelen” aldus AEF.

AEF

Een aantal voorbeelden passeren de revue. Zo ligt in België in de discussie over het biometrisch paspoort de nadruk op innovatie, waar in Nederland een heel negatief debat gevoerd wordt. Door het felle privacydebat in Nederland ligt ons land bijvoorbeeld achter met de uitwisseling van patiëntgegevens.

Mogelijke belemmering
De sterke focus op privacy kan op de lange-termijn een mogelijke belemmering vormen, waarschuwt AEF. “Iedere ontwikkeling die gepaard gaat met identiteit en technologische vooruitgang wordt direct aan het schenden van privacy gekoppeld. Echter, deze principiële aandacht voor privacy wordt te weinig geconcretiseerd. Dit maakt privacy in het Nederlandse debat een relatief ongedefinieerd begrip, wat een meer inhoudelijke discussie op het snijvlak van privacy, veiligheid, technologische vooruitgang en vertrouwen in de weg lijkt te zitten” aldus de organisatieadviseurs.

Voor meer informatie bekijk het rapport ‘Media-analyse Identiteitsmanagement’.