CGI: Tips voor automatisering supply chain & logistiek

12 maart 2014 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Het automatiseren van supply chain processen is niet nieuw. Dit heeft bedrijven gemaakt tot wat ze nu zijn. Maar de bestaande technieken gaan Europese bedrijven niet helpen in de nabije toekomst competitief te zijn ten opzichte van andere werelddelen. Er zullen nieuwe manieren van samenwerking moeten worden geïntroduceerd om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. De meeste partijen in de logistieke keten zijn het hier wel over eens. Maar wie zet de eerste stap en waar te beginnen? Jos Simons en Victor Beverloo van CGI leggen uit hoe supply chain ICT op scherp gezet kan worden.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het automatiseren van individuele bedrijfsprocessen. Het implementeren van een ERP systeem heeft de interne logistieke processen binnen bedrijven goed geïntegreerd, maar tussen partijen onderling is vaak nog sprake van eilandautomatisering. De individuele processen van de betrokken partijen zijn daardoor redelijk tot goed ondersteund qua automatisering, maar de samenwerking tussen partijen in de keten moet verder worden geoptimaliseerd. Her en der is wel sprake van data-uitwisseling en samenwerking, met name op het gebied van transport, maar niet op het aansturen van de gehele supply chain. Het blijkt lastig te zijn veranderingen door te voeren of nieuwe partijen hierop te laten aansluiten.

Distributiecentrum - CGI

De oorzaken hiervoor zijn:

 • Het ontbreken van gedragen standaarden die flexibel genoeg zijn om aan te sluiten op de eigen back-office systemen maakt partijen huiverig om te starten;
 • Geïntegreerde oplossingen zijn alleen beschikbaar in gesloten systemen;Niet alle stappen van de totale supply chain informatieketen zijn geautomatiseerd. Doordat de systemen niet altijd helemaal op elkaar aansluiten, zijn handmatige activiteiten nodig. Dit vertraagt het proces en kan tot fouten leiden;
 • Er is vaak geen dominante partij die de standaarden kan afdwingen of die als 'control tower' kan optreden over alle partijen in de supply chain;
 • Bedrijven hebben ingewikkelde en complexe supply chain processen, zowel stroomopwaarts (veel leveranciers verdeeld over de hele wereld) als voor de leveringen naar alle uithoeken. De samenwerking met al deze ketenpartners is niet meer 'statisch'. De dynamiek is enorm toegenomen en dat maakt het lastig om nieuwe manieren van werken door te voeren.

4C: de oplossing voor suboptimalisatie

De consequentie van bovenstaande is dat diverse partijen hun eigen suboptimalisatie maken. Ketens worden niet optimaal aangestuurd en onnodige of inefficiënte vervoersstromen blijven bestaan. De oplossing hiervoor wordt ook wel aangeduid als 4C, Cross Chain Control Center. Het implementeren van 4C kan ingewikkeld en complex klinken, maar met de huidige stand van de techniek hoeft dit niet zo te zijn. De nieuwste systemen op dit gebied zijn prima toevoegingen op de bestaande. Het gevolg hiervan is dat je bestaande systemen nauwelijks hoeft aan te passen; de intelligentie komt in een andere laag.

Integratie

Ook de datadefinities die de verschillende partijen hanteren hoeven niet hetzelfde te zijn. iCargo/ Euridice heeft aangetoond dat je de semantiek ook los kunt koppelen: Berichten die worden verzonden tussen partijen kunnen worden 'vertaald' naar de eigen systemen. Dit scheelt veel aanpassingen in de backoffice systemen, en verlaagt de drempel voor implementatie aanzienlijk. Kortom, een 'dirigent' die het gehele supply chain orkest kan overzien, tijdig de juiste acties kan nemen en in staat is de diverse orkestleden te laten samenspelen als één geheel. Cruciaal is dat de dirigent hierbij niet wordt gehinderd door taalbarrières, cultuurachtergronden, systeemarchitecten en dataformaten. Met een multidisciplinaire ketenbenadering kan de dirigent het perfecte muziekstuk ten gehore brengen.

Tips voor een goedlopende samenwerking

 • Kijk welke gegevens u nu al met uw ketenpartners zou willen uitwisselen. Denk hierbij aan advanced shipping notes, sales orders, distribution orders etc. Naast deze gegevens is het ook cruciaal om de capaciteit met elkaar uit te wisselen. Voor de planning is dit immers een van de belangrijkste voorwaarden.
 • Zorg daarnaast voor een software die een up-to-date planning kan verzorgen die:
  - Over disciplines als productie, magazijn, distributie, sales en marketing kan worden gepland
  - Te plannen is over meerdere ketenpartners (4C)
  - Planning en executie echt laat samensmelten, dus real-time is
  - Tegen eindige capaciteit te plannen is
  - Het onvoorspelbare kan managen
 • Think big, act small. Zet een goede kern neer, en bouw deze verder uit over verschillende disciplines en ketenpartners. Vergeet daarbij niet dat de kleine ketenpartners ook belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan distributeurs die maar één vrachtauto hebben. Ook zij zijn interessant, omdat deze partijen soms op cruciale momenten de vervoerscapaciteit hebben om een levering nog op tijd en voor acceptabele kosten op de plaats van bestemming te krijgen. De oplossing moet dus laagdrempelig zijn, zodat ook kleine partijen kunnen aansluiten met hun eigen systemen.

CGI - Supply chain en logistiek

Bedrijven doen dit nog niet, omdat iedereen op de andere partij wacht. Stappen die wel gezet worden zijn vaak het initiatief van 'dominante' ketenspelers. Maar samenwerking in de keten werkt pas echt goed als iedereen kan aansluiten. Bedrijven lijken dus onvoldoende te anticiperen op de laatste technologische ontwikkelingen in planningssystemen en keteninformatie uitwisselingsoplossingen.

Zo start u met het optimaliseren van uw supply chain

 • Kijk waar u door toepassing van slimmere technieken en informatie uitwisseling tussen ketenpartijen een competitieve voorsprong kunt maken.
 • Benut nieuwe technieken als iCargo, wat staat voor intelligent Cargo. Hierbij is de lading zelf van informatietechnologieën voorzien. Door het delen van deze informatie ontstaat een digitale schaduw van de werkelijkheid. Met deze digitale schaduw kan veel effectievere aansturing plaatsvinden, omdat de gegevens over de voorraden real-time up-to-date zijn.
 • Stem planningen af over de keten heen. Traditioneel optimaliseert iedere silo (magazijn, productie, logistiek, transport) zijn eigen planning. Door over de silo's heen te plannen kunnen substantiële besparingen gerealiseerd worden. Voorwaarde voor succes is wel dat deze extra opbrengsten 'netjes' tussen de ketenpartners worden verdeeld.
 • Maak gebruik van de beschikbare technieken voor het creëren van een intelligente informatie laag (single source), welke is opgebouwd uit allerlei relevante real-time data, verzameld van verschillende partijen in de logistieke keten. Deze wordt verwerkt tot informatie, wat adequaat integraal bestuurd kan worden. Hierdoor kan de supply chain efficiënt geregeld worden. Denk aan de eerdere vergelijking met het orkest en de dirigent; het perfecte muziekstuk.

Een voorloper zijn loont

Op automatiseringsgebied zijn in de nabije toekomst oplossingen voorhanden die een geweldige impact zullen hebben op de besturing en bijsturing van de huidige bedrijfsprocessen, met name op logistiek gebied. De benodigde technieken zijn al beschikbaar en niet buitengewoon complex of duur om in te voeren. Om als een van de eersten in te stappen vergt visie en enige durf. Bedrijven die u voorgingen hebben bewezen dat ze hun supply chain performance kunnen verbeteren. Zo bestaan er tot wel 20 procent minder voorraden over de gehele supply chain. Daarnaast is deze ook beter gebalanceerd, waardoor de leverbetrouwbaarheid vanuit leveranciers en naar klanten beheersbaar is. Tevens leidt de end-to-end transparantie over alle supply chain ketens tot kostenvoordelen. Dit biedt ketenpartners de mogelijkheid direct op kansen en verstoringen in te springen. Dit is in de huidige economische omstandigheden een aantrekkelijk perspectief.

Victor Beverloo is Principle Business Consultant Manufacturing & Supply Chain bij CGI. Jos Simons is Principle Business Consultant Industry, Distribution & Transport bij CGI.