KplusV helpt regio Amsterdam met inrichten Werkbedrijf

18 februari 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Net als veel regio’s is de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam de komende maanden druk bezig met de voorbereiding op de naderende Participatiewet, en de uitwerking van het sociaal akkoord. Adviesbureau KplusV helpt de verschillende gemeenten, SW-bedrijven en sociale partners met het ontwikkelen en opzetten van het ‘Werkbedrijf’.

De Participatiewet gaat naar verwachting 1 januari 2015 in. Met de nieuwe wetgeving, die de bestaande WWB, Wsw en een deel van de Wajong vervangt*, wil de overheid de participatie van mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarkt vergroten. Meer banen voor meer mensen, en meer succesvolle plaatsingen van mensen met een beperking. Anno 2014 geeft de overheid circa €11 miljard uit aan Wajong, WWB en Wsw. Zonder maatregelen stijgen de kosten naar €13,5 miljard. Met de maatregelen uit de Participatiewet groeien de uitgaven nog steeds, maar op de lange termijn wel met €1,7 miljard minder naar €11,8 miljard.

35 arbeidsmarktregios

Alhoewel de Participatiewet nog niet formeel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, zijn gemeenten druk bezig met de voorbereiding op de grootschalige decentralisatie. Om uitvoering te kunnen geven aan de Participatiewet wordt van gemeenten verwacht dat ze zogeheten ‘Werkbedrijven’ inrichten. Op hoofdlijn krijgt een ‘Werkbedrijf’ drie taken: mensen helpen die in aanmerking komen voor ondersteuning, het bemiddelen van mensen naar werk en het onderhouden van contact met (potentiële) werkgevers.

Werkbedrijf Groot-Amsterdam

De arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, bestaande uit onder meer diverse gemeenten en het UWV**, hebben medio 2013 de intentie uitgesproken om gezamenlijk invulling te geven aan de vorming van een "Werkbedrijf". Om snel en praktisch aan de slag te gaan  besloten ze om een eerste verkenning uit te laten voeren naar deze gezamenlijke opgave. Adviesbureau KplusV werd na een aanbestedingsronde ingeschakeld en inmiddels is de conceptrapportage opgeleverd. Ook zijn de belangrijkste uitkomsten afgelopen maand tijdens een bijeenkomst gedeeld met stakeholders (wethouders, raadsleden, enz) en vertaald naar een plan van aanpak, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart.

KplusV helpt regio Amsterdam

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de tevredenheid over de voortgang van het traject is KplusV gevraagd om ook invulling te geven aan dit  vervolgtraject. Het consultancybureau heeft de opdracht gekregen om niet alleen een Plan van Aanpak op te stellen voor doorontwikkeling van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, maar ook en vooral om er alvast mee aan de slag te gaan.

Het Plan van Aanpak wordt momenteel nader uitgewerkt door vijf werkgroepen:
1. inrichten proces rond (garantie-) banen
2. overdracht van Wajong naar de Participatiewet
3. bepalen methodiek voor loonwaardemeting in de regio
4. basis verdienmodellen, quick scan
5. houtskoolschets "Werkbedrijf"

De eindresultaten worden volgens planning ruim voor de zomer van 2014 opgeleverd.

* Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

* Het Werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, het UWV en de sw-bedrijven Pantar Amsterdam en AM-Groep.