Consultancymarkt voor productiesector 5% gegroeid

03 februari 2014 Consultancy.nl

De wereldwijde management consultancymarkt voor productiebedrijven is in 2012 met 5% gegroeid naar $14 miljard. Het herstel van de grootste markt – de VS met een marktomvang van $5 miljard, speelde hierin een stuwende rol. Dit stelt Source for Consulting in een recent onderzoeksrapport. Het Brits analistenbureau verwacht dat de groei in 2014 zal doorzetten.

Het rapport, dat is gebaseerd op de input van consulting klanten, stelt dat meer dan een derde van de respondenten ervoor open staat meer geld uit te geven aan consultants, en bijna de helft geeft aan dat hun uitgaven in 2014 zullen stijgen.

Groei per vakgebied
Source voorspelt dat de algehele wereldwijde groei in 2013/2014 tussen de 5%-10% zal liggen. Het segment met naar verwachting de grootste stijging in de vraag is ‘operational improvement’ – meer dan de helft (54%) van de klanten verwacht een toename aan dergelijke opdrachten – met meer dan een kwart van hen die dubbele groeicijfers verwacht. Daarna volgt het gebied ‘technology consulting’ waarbij 52% van de respondenten een uitgavegroei verwacht, waarvan de helft denkt dat de groei meer dan 10% zal bedragen.

Consultancymarkt voor productiesector groeit met 5 procent

Daarentegen verwacht men de minste vraag naar vakgebieden als ‘marketing’, ‘selling’ en ‘financial management services’, hoewel ook hier de tendens positief is – meer dan eenderde van de repondenten verwacht een stijging in uitgave op deze gebieden.

Performance-based pricing
De analisten vroegen klanten ook naar hun voorkeur ten aanzien van betalingsmodellen. Daaruit blijkt dat consulting klanten binnen de productiesectort, meer dan in andere sectoren, aangeven dat resultaatgebaseerde prijsmodellen hen zouden aanmoedigen om significant meer uit te geven aan consulting dan ze nu doen. Echter, kritische respondenten stellen dat de interesse in resultaat-gebaseerde beprijzing hoog is totdat ze ontdekken hoe moeilijk het model toe te passen is, en tot situaties kan leiden waarin de klant uiteindelijk significant meer betaalt voor een succesvol project.

Big-Four populairst
Volgens klanten in de productiesector hebben de Big-4 bureaus (PwC, Deloitte, EY en KPMG) het beste imago, met 79% van de klanten die aangeven hen het meest geloofwaardig te vinden. Direct erna hebben IT-adviseurs de beste reputatie, met name door hun kennis en expertise in het implementeren van IT-systemen. Tot slot zijn het de specialistische kleinere consultancyorganisaties en strategie adviesbureaus die een goed imago hebben volgens de productiebedrijven.

Nieuws

Meer nieuws over