Accenture Nederland aan de slag voor vluchtelingen

24 januari 2014 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Accenture Nederland heeft een samenwerking afgesloten met VluchtelingenWerk Nederland. Het adviesbureau gaat op zowel financieel als inhoudelijk vlak ondersteuning geven aan ‘project Startbaan’, een initiatief met de doelstelling om in de komende drie jaar 600 vluchtelingen naar werk te begeleiden.

De steun van Accenture is onderdeel van het zogeheten ‘Skills to Succeed’ programma, een van de pijlers van Accenture’s MVO beleid. Skills to Succeed heeft de ambitie om wereldwijd 500.000 mensen te helpen om economisch zelfstandig te worden. “We willen als bedrijf meehelpen om de leefsituatie van mensen te verbeteren. Daarvoor is Accenture in 2009 wereldwijd het programma Skills to Succeed gestart om zo groot mogelijke impact te maken” zegt Manon van Beek, Managing Director van Accenture in Nederland. Eind vorig jaar werd het programma in Nederland nog bekroond met de ‘Meer Dan Handen Vrijwilligersprijs 2013’.

Accenture aan de slag voor vluchtelingen

Ook in Nederland zijn er nog grote groepen mensen die niet zelfredzaam zijn. Vluchtingen zijn een goed voorbeeld hiervan - slechts 36% van de vluchtelingen heeft een betaalde baan, tegenover 68% van de autochtone bevolking. Met het project Startbaan willen initiatiefnemers VluchtelingenWerk en UAF met steun van bedrijven, waaronder dus ook Accenture, vluchtelingen helpen met het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt. “Zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden is er een groep mensen die aan de zijlijn staat van die economie. Met donaties en de inzet van de kennis en vaardigheden van onze consultants, geven wij deze groep een kans op een betere toekomst. Bijvoorbeeld door hoog opgeleide vluchtelingen naar werk of studie te begeleiden” aldus Van Beek. 

“Vluchtelingen willen, als ze eenmaal veilig zijn, niets liever dan meedoen in de maatschappij. Ze willen graag werken, maar komen allerlei drempels tegen. Daarom is het zo waardevol dat Accenture haar deskundigheid hiervoor inzet”, zegt Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland.