Birch: Meer maatwerk bevordert aanpak topsectoren

23 oktober 2012 Consultancy.nl

Per topsector is een eigen aanpak nodig om de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te stimuleren. De topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) die deze samenwerking moeten gaan coördineren, pakken dit op uiteenlopende wijzen aan, maar hun benadering kan nog beter worden toegesneden op de specifieke uitdagingen waar hun sector voor staat. Dit blijkt uit een doorlichting van het Rathenau Instituut en adviesbureau Birch Consultants.

De onderzoekers* maakten een vergelijkende analyse van de plannen van een aantal TKI’s. Zo vergeleken ze onder meer de investeringen van bedrijven in TKI’s, in relatie tot de ervaring met publiek-private samenwerking in de bijbehorende topsector, het aandeel van grootbedrijf en de organisatiegraad van de sector. Vervolgens vergeleken ze de coördinatiestrategieën van de TKI’s.

Birch: Meer maatwerk bevordert aanpak topsectoren

“Uit onze analyse blijkt dat het TKI-instrument verschillende functies vervult” zegt Jan Peter van den Toren, Managing Partner van Birch Consultants. “Bij Creatieve Industrie, Logistiek en Life Sciences & Health (LS&H) dienen de TKI’s om een coördinatieprobleem op te lossen door nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, en bij de sectoren Creatieve Industrie en Logistiek ook door ervaring op te doen met PPS. Bij een tweede groep topsectoren, Chemie en Agri&Food, vormen de TKI’s geen dominant onderdeel van het innovatiesysteem, maar vervullen ze een niche-functie: ze coördineren het onderzoek op vernieuwende terreinen dat voor individuele bedrijven te riskant is.”

De overige topsectoren, Energie, T&U, Water en HTSM, gebruiken de TKI’s om bestaande PPS-verbanden te continueren en uit te breiden. In deze sectoren kan de oprichting van TKI’s de mogelijkheid bieden om het systeem te vereenvoudigen en om inhoudelijk een nadere focus aan te brengen. Vanuit het perspectief van het innovatiebeleid is deze differentiatie onvermijdelijk, want het betekent dat sectoren hun coördinatiestrategie afstemmen op de kenmerken van hun sector.” 

Jan Peter van den Toren - Birch Consultants

De onderzoekers hebben drie aanbevelingen voor de overheid en de topsectoren:

  • TKI’s kunnen meer dan nu in hun coördinatiestrategie aansluiten bij de specifieke behoeften van de topsector die ze bedienen.
  • Bij de monitoring en evaluatie zal de overheid naast organisatorische en financiële randvoorwaarden ook moeten oordelen over de sectorspecifieke functie die TKI’s vervullen.
  • De overheid kan overwegen om een actievere rol op zich te nemen in sectoren met een korte onderzoekstraditie, door meer dan nu het MKB te faciliteren of zich op te stellen als innovatieve aanbesteder.

* Laurens Hessels en Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut en Jan Peter van den Toren en Chris Eveleens van Birch Consultants.

Nieuws