KPMG: ICT blunder Amsterdam kost stad 1.5 miljoen

13 januari 2014 Consultancy.nl
Profiel

De ICT blunder van de Amsterdamse belastingdienst kost de gemeente zo’n anderhalf miljoen euro. Dit concludeert KPMG in een doorlichting uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Volgens het big 4 kantoor zal de gemeente €1,2 miljoen van de €188 miljoen die het begin december foutief adresseerde niet meer terugkrijgen. Bovendien vallen de kosten nog drie ton hoger uit vanwege bestedingen aan diverse externen, waaronder KPMG, om de uitglijder te herstellen.

Gebrekkig toezicht

De foutieve woonkostenbijdrage die vorige maand is uitgevoerd aan ruim 9000 minima werd veroorzaakt door zowel menselijk falen als technische defecten. Volgens KPMG was er bovendien sprake van gebrekkig toezicht op het betalingsverkeer.

KPMG- ICT blunder Amsterdam kost stad 1-5 miljoen

Betalingsregeling

Tot op heden is €185,6 miljoen weer terecht bij de gemeente. De overige €2,4 miljoen van 453 huishoudens moet nog teruggevorderd worden. De schulden lopen uiteen van enkele euro’s tot meer dan €30.000.

In sommige gevallen is het foutief overgemaakte geld door schulden of openstaande rekeningen al geïnd. Een betalingsregeling biedt uitkomst voor de gedupeerden.

Europese eisen

Bij de aanpassing van het gemeentelijke betalingssysteem aan de nieuwe Europese eisen (SEPA) zijn er volgens het adviesbureau slordigheden begaan. Het specifieke karakter van de woonkostenbijdrage is hierbij niet goed bekeken. Hiervoor is een specialistisch systeem ontwikkeld dat centen rekent in plaats van euro’s. Als gevolg werd een bedrag van €1,8 miljoen door het programma aangezien voor €188 miljoen.

KPMG - Belastingdienst

Adviezen niet opgevolgd

KPMG stelt bovendien vast dat de gemeente eerdere adviezen van zowel interne als externe bronnen onvoldoende zijn opgevolgd. Ook technisch falen is debet geweest aan de blunder; de opdrachtbief gaf de juiste bedragen weer, maar de interne controle merkte de verschuiving van de komma niet op

‘Fouten voorkomen’

“Dit had nooit mogen gebeuren”, reageerde Pieter Hilhorst, verantwoordelijk wethouder van Financiën. De PvdA’er weiger zelf de handdoek in de ring te gooien: “Ik grijp in om zulke fouten in de toekomst te voorkomen.”