PwC: Nieuwe fiscale maatregelen voor DGA in 2014

09 januari 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Per 1 januari 2014 heeft de Nederlandse overheid diverse fiscale wijzigingen doorgevoerd in het belastingstelsel. Jessica Litjens, werkzaam bij het Direct Tax Team (Private Wealth) van het Knowledge Centre Tax & HRS van PwC, neemt de fiscale maatregelen omtrent de DGA onder de loep.

Dit jaar krijgt de DGA te maken met nieuwe fiscale maatregelen die hem zullen verheugen, maar ook zijn er maatregelen die hem wat pijn kunnen doen. Een kleine greep uit de grote hoeveelheid maatregelen waarmee de DGA in 2014 te maken kan krijgen.

Tijdelijk verlaagd box 2-tarief

Is de DGA van plan een dividenduitkering te doen of zijn aanmerkelijkbelangaandelen te verkopen? In 2014 geldt een tijdelijk verlaagd box 2-tarief van 22 procent voor zover het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan €250.000. Dit levert een tariefvoordeel op van 3 procent. Fiscale partners hebben elk recht op het verlaagde tarief van 22 procent over de eerste €250.000 aan inkomen in box 2. In totaal kunnen zij in 2014 dus €500.000 dividend ontvangen tegen het verlaagde box 2-tarief.

Directeur-grootaandeelhouder

Verruimde vrijstelling eigenwoningschenking via de eigen BV

Wil de DGA gebruikmaken van de verruimde vrijstelling eigenwoningschenking, maar beschikt hij privé niet over voldoende contanten? Dan kan hij het bedrag voor de maximale onbelaste schenking van zijn BV lenen. In 2014 is het mogelijk om onder voorwaarden tot €100.000 onbelast te schenken voor de eigen woning van een ander.

Aanschaffen zeer zuinige auto

Wil de DGA een zeer zuinige personenauto of auto van de zaak aanschaffen? Dan kan het voor hem aantrekkelijk zijn om de personenauto in 2014 aan te schaffen en op naam te zetten, en niet te wachten tot in 2015. De DGA betaalt dan mogelijk minder belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Per 1 januari 2015 komt er een extra tariefschijf in de BPM. Voor elke auto is dan BPM verschuldigd vanaf een uitstoot van 1 gr/km. Vanaf 2015 zullen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot (zogenoemde nul-emissieauto’s) vrijstelling van BPM genieten.

Verhoging belastingrente

Verwacht de DGA dat hij zelf of zijn vennootschap belasting moet betalen in 2014? Dan loont het om bij de inspecteur aan te dringen op een spoedige afhandeling van de aangifte. Vanaf 1 april 2014 zal de belastingrente voor de vennootschapsbelasting gelijk zijn aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8 procent (nu: 8,5 procent).

Jessica Litjens - PwC

Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, gaat vanaf 1 april 2014 de wettelijke rente voor niet-handelstransacties gelden met een minimum van 4 procent (nu: 3 procent). De belastingrente is op dit moment voor alle belastingen eveneens 3 procent. Doordat de betalingstermijn van zes weken na dagtekening van de belastingaanslag tot de renteperiode behoort, past de Belastingdienst de gewijzigde rentepercentages effectief toe op belastingaanslagen met een dagtekening vanaf 18 februari 2014.

Steentje bijdragen

Wat brengt 2014 voor de DGA? Aan de ene kant lastenverzwaring. Aan de andere kant wordt hij geprikkeld om zijn opgepotte vermogen in de economie te brengen (en mee te helpen aan het terugbrengen van de hoge eigenwoningschulden). Linksom of rechtsom wordt ook van de DGA verwacht dat hij een steentje bijdraagt aan het economische herstel. Dat is mijn voorspelling. Niet verrassend maar wel realistisch, want in deze economisch mindere tijd moet iedereen immers een steentje bijdragen. En wellicht moet de DGA dit jaar of in 2015 nog een extra duit in het zakje doen, mocht de wetgever besluiten om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting alsnog te versoberen, hoewel de Hoge Raad van mening is dat deze faciliteit niet discrimineert.