Paul Veelenturf van p2 geeft visie op Spitsmijden

24 december 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Tijdens een jubileumcongres van het 50-jarige bestaan van Goudappel Coffeng heeft Paul Veelenturf, adviseur bij p2 projectmanagement, zijn visie gegeven op de toekomst van Spitsmijden. Kern van zijn betoog: de overheid zou er verstandig aan doen om het gebruik en personalisering van Spitsmijden verder uit te breiden.

Spitsmijden is een initiatief dat in 2005 geïnitieerd werd door het bedrijfsleven, diverse universiteiten en de overheid. In 2006 werd de eerste pilot gehouden (Den Haag –Zoetermeer), gevolgd door een tweede proef in 2008 (Gouda en Den Haag). Momenteel lopen er twee Spitsmijden projecten in Nederland: Arnhem-Nijmegen en Spitsmijden 010. Doordat de resultaten overwegend positief zijn is het de verwachting dat de inzet van dit instrument de komende jaren zal toenemen.

p2 - Spitsmijden

Volgens Veelenturf hebben de afgelopen zeven jaar aangetoond dat Spitsmijden een effectieve aanpak is om de filedruk in de spits te verlagen. Toch kan het nog beter, stelt hij in zijn presentatie ‘Slim Bewegen - ervaringen en toekomst van spitsmijden’. Veelenturf geeft drie adviezen.

Vasthouden communities in de spits: de overheid moet voorkomen dat de “Spitsmijden” community inkrimpt door bijvoorbeeld natuurlijk verloop van deelnemers of verminderde aandacht. Het advies: blijft sturen op reisgedrag en zorg voor actieve monitoring en beheer van communities. Zo vindt Veelenturf dat er een landelijke database moet komen met reizigersgegeven, te ontsluiten via regionale loketten. Frequent contact met en afstemming tussen werkgevers, overheden en aanbieders is ook van groot belang, aldus Veelenturf.

Meer personalisatie: de scope van mijdingen van spitsen moet verbreed worden naar gedrags-beïnvloeding bij alle plaats- en tijdgebonden knelpunten op het wegennet. Voorbeelden hiervan zijn publiekstrekkers (concerten, voetbalwedstrijden), bezoekers van binnensteden of reizigers die ervoor kiezen om de auto te gebruiken op de drukste dagen op het wegennet.

p2 - Vermijden van de spits

Gedragsbeinvloeding: diverse MKBA’s van Spitsmijden projecten tonen aan dat gedragsbeinvloeding een zeer kosteneffectief instrument is, aldus Veelenturf. Hij adviseert om beloningen met geld voor een spitsmijding verder om te buigen naar persoonlijke beloningen voor goed reisgedrag.

* Goudappel Coffeng is een dienstverlener op het gebied van mobiliteit.