RHDHV en Rebel overhandigen visie Mekong Deltaplan

24 december 2013 Consultancy.nl

Een consortium van Nederlandse bedrijven, bestaande uit Royal HaskoningDHV, Wageningen UR, Deltares en Rebel, hebben de afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan een nieuwe visie voor de Mekong Delta in Vietnam. De strategische toekomstvisie is inmiddels afgerond en vorige week werd deze overhandigd aan Minister Schultz van Haegen en Vũ Văn Ninh, vice-premier van Vietnam.

De Mekong Delta is met 39.000 vierkante kilometer iets groter dan Nederland en er wonen 17 miljoen mensen. Het gebied, dat bekend staat als de rijstschuur van het land*, is van levensbelang voor de Vietnamese economie. Probleem is echter dat de Mekong delta in toenemende mate te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering. Ook legt de delta het af tegen andere regio's in Vietnam, waardoor de economische vooruitgang van het gebied hapert.

Mekong Deltaplan opgeleverd

Als onderdeel van ‘Water Mondiaal’, een programma van de overheid dat zich richt op het verbreden van duurzame relaties tussen bedrijven en organisaties in vijf deltalanden**, heeft Agentschap NL begin 2012 het consortium gevraagd om een visie voor de delta tot het jaar 2100 op te stellen.

Visie

Het Mekong Delta Plan bevat 12 korte- en langetermijnmaatregelen tussen nu en 2100 op het gebied van land- en watermanagement. Michel Tonneijck van consortiumleider Royal HaskoningDHV licht de belangrijkste bevindingen toe: "Voor het noordelijk deel van de delta adviseren we meer ruimte voor de rivier en gecontroleerde overloopgebieden. De teelt van vis en groenten moet verder gediversifieerd en overstromingsbestendig zijn. Voor de bescherming van de lange kustlijn adviseren we onder meer herstel van mangroves, waarin aquacultuur ook een positieve rol zou kunnen spelen. Verder adviseren we voor de gehele delta de waterinfrastructuur en de havenfaciliteiten te verbeteren en zo bulkvervoer over water mogelijk te maken waardoor de economische positie verbetert".

Mekong Delta Plan

Ook stuurt het deltaplan aan op bestuurlijke aanpassingen, waaronder het ontwikkelen van meer coöperatieve samenwerkingsverbanden van boeren. "De boeren kunnen samenwerken, hun kosten verlagen en hun productiemiddelen land en water duurzamer gebruiken Dat leidt uiteindelijk tot verdere professionalisering van de Vietnamese agrosector én daarmee ook tot aanspreekbaarheid op verduurzaming van land- en watergebruik" aldus Tonneijck.

Uitrol

In het komende jaar wordt het plan breder uitgerold naar de 13 betrokken provinciebesturen.

* De Mekong Delta is een van de grootste rijstexporteurs van de wereld.

** Het betreft Bangladesh (delta van de Ganges/Brahmaputra), Egypte (Nijl delta), Indonesië (o.a. delta van Jakarta), Mozambique (o.a. Inkomati delta) en Vietnam (Mekong delta).

Nieuws