BDO: Verbeter samenwerking verzekeraar & ziekenhuis

04 december 2013 Consultancy.nl

Het gaat de goede kant op met de marktwerking in de zorg. Zo dalen bijvoorbeeld de zorgpremies voor 2014 met gemiddeld 9%. Toch is er nog veel te winnen, stellen zorgexperts van BDO, met name bij het maken van afspraken tussen verzekeraars en ziekenhuizen.

Volgens Jos Mennes, zorgexpert bij BDO, heeft de zorgbranche in het afgelopen jaar een stap in de goede richting gezet. “Met een vrij onderhandelbaar B-segment van 70% en de introductie van selectieve contractering zijn de eerste stappen gezet”. Toch wil Mennes niet spreken van een vrije markt. “De zorgsector is nog dusdanig gereguleerd dat je hooguit kunt spreken van gereguleerde marktwerking. Dat is op zichzelf geen probleem, mits zorgverzekeraars en ziekenhuizen daar in hun opstelling rekening mee houden. Laten we niet gaan doen alsof het al een volledig vrije markt is”.

Samenwerking verzekeraar en ziekenhuis moet beter

Partnership

De markt zou nog meer baat hebben bij een intensievere samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, stelt collega Frank van der Lee. “In de basis hebben zorgverzekeraars en ziekenhuizen een gelijkgericht belang. Beiden zijn gebaat bij goede en toegankelijke zorg tegen beheerste kosten. Dat is voor allebei hun bestaansrecht en continuïteit”. Vanuit die gedachte zouden de partijen volgens Van der Lee moeten streven naar een vorm van partnership, gericht op het langdurig behalen van gemeenschappelijke doelen.

Prestatiebekostiging

Belangrijk aandachtspunt hierin is volgens Mennes dat ziekenhuizen de ruimte krijgen van verzekeraars op hun organisatie klaar te maken voor meer marktmechanismen. Als voorbeeld noemt hij het gebruik van prestatiebekostiging. Met benchmarks zetten verzekeraars ziekenhuizen het mes op de keel van ziekenhuizen en eisen ze per direct lagere prijzen of hogere kwaliteit. “In een volkomen vrije markt is dat terecht. Maar ziekenhuizen zijn nog niet flexibel genoeg om zulke ingrijpende wijzigingen op te vangen”. Dit heeft in grote mate te maken met een erfenis uit het verleden, waaronder op het gebied van vastgoed, zorginfrastructuur, personeel en financiën. “Ziekenhuizen moeten mee veranderen, maar moeten daarvoor ook genoeg tijd krijgen” vult Van der Lee aan.

BDO Zorg

Drie adviezen

De consultants hebben drie adviezen voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zo is het raadzaam om afstemming te zoeken tijdens het opstellen van strategische beleidskeuzes en om lange-termijn afspraken te maken op het gebied van kwaliteit en dienstverlening. Ook moeten zorgverzekeraars realistisch zijn in hun (krimp)verwachtingen van ziekenhuizen - geef ziekenhuizen voldoende tijd voor afbouw van activiteiten, voordat de zorgproductie volledig wordt overgeheveld naar andere ziekenhuizen, nieuwe toetreders of de eerste lijn.

Frank van der Lee geeft leiding aan de zorgpraktijk van BDO. Hij beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in de accountancy- en adviesbranche, met een focus op zorg. Jos Mennes, die sinds juni van dit jaar werkzaam is voor de zorgconsultancy praktijk van BDO, specialiseert zich in vraagstukken rond bekostiging en financiering van de zorg.

Nieuws

Meer nieuws over