AEF adviseert wijziging prioriteitsregels spoornetwerk

11 december 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Wanneer de regels voor capaciteitsverdeling op het spoor niet worden aangescherpt dan komen ProRail en vervoerders de komende jaren steeds vaker in de problemen, met de reiziger als mogelijk gedupeerde. Dit concludeert Andersson Elffers Felix in het onderzoek ‘Capaciteitsverdeling op het spoor’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Staatssecretaris Mansveld lijkt het advies serieus te nemen, in een brief aan de kamer laat ze weten van plan te zijn om het juridische kader op dit punt te herzien.

Het Nederlandse spoorwegsysteem is nu al een van de drukste spoornetten ter wereld. Het personen- en goederenvervoer blijft toenemen en door de aangekondigde verdere liberalisering van het netwerk zullen internationale personenvervoerders de markt toetreden en spoorcapaciteit opeisen. Het resultaat is volgens AEF helder: het aantal capaciteitsconflicten zal toenemen, met als gevolg meer problemen voor de beheerder (ProRail), vervoerders (bijv. NS) en reizigers (bijv. oponthoud).

Om het probleem voor te zijn adviseert het Utrechtse adviesbureau om de bestaande benutting van het spoor te verbeteren. Dit is mogelijk door de introductie van meer prijsdifferentiatie en betere prioriteitsregels voor capaciteitsverdeling. In een recente brief aan de kamer laat staatssecretaris Mansveld weten dat ze het op hoofdlijnen eens is met het AEF advies. Zij gaat de komende maanden samen met het adviesbureau mogelijke tariefdifferentiatie in detail uitwerken.

Capaciteitsconflict en samenloop

Ook op het gebied van de prioriteitsregels gaat Mansveld aan de slag. “Voordat capaciteitsconflicten zich ook daadwerkelijk gaan voordoen pas ik het Besluit* aan. Hierbij wil ik de mogelijkheid onderzoeken verschillende prioriteitsregels voor verschillende netwerken op te stellen” schrijft de staatssecretaris. De plannen worden de komende maanden geconcretiseerd - medio 2014 verwacht Mansveld een uitgewerkt ontwerp gereed te hebben.

* De prioriteitsregels zijn geregeld in het ‘Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur’, waarin geregeld wordt wie voorrang heeft wanneer door verschillende vervoerders hetzelfde treinpad aangevraagd wordt (capaciteitsconflict) en wie er voorrang heeft wanneer twee treinen gelijktijdig bij hetzelfde traject aankomen (samenloop).